Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Амос 3:4
Ще реве ли лъвът в гората, ако няма лов? Ще нададе ли гласа си младият лъв от леговището си, ако не е хванал нещо?
Амос 1:2
И каза: ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим; и ще скърбят пасбищата на овчарите и ще изсъхне върхът на Кармил.
Откровение 5:5
Но един от старейшините ми каза: Не плачи; ето, Лъвът, който е от юдовото племе, Давидовият корен, Той победи, за да отвори книгата и да разпечата нейните седем печата.
Амос 2:12
А вие напихте назиреите с вино и на пророците заповядвахте и казахте: Не пророкувайте!
Амос 7:12-17
12
И Амасия каза на Амос: Гледачо, иди, бягай в юдовата земя и там яж хляб, и там пророкувай!
13
А във Ветил да не продължаваш да пророкуваш, защото е царско светилище и царски двор.
14
А Амос отговори и каза на Амасия: Аз не съм пророк нито син на пророк, а съм говедар и берях черници.
15
Но ГОСПОД ме взе отслед стадото и ГОСПОД ми каза: Иди, пророкувай на народа Ми Израил!
16
И сега, слушай словото на ГОСПОДА: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и не говори против дома на Исаак.
17
Затова, така казва ГОСПОД: Жена ти ще бъде блудница в града и синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч, и земята ти ще се раздели с мерителна връв, а ти ще умреш в нечиста земя; и Израил със сигурност ще бъде откаран в плен от земята си.
Йов 32:18
защото съм изпълнен с думи, духът ми вътре в мен ме принуждава.
Йов 32:19
Ето, вътрешността ми е като неотворено вино, ще се пръсне като нови мехове.
Еремия 20:9
Но кажа ли: Няма да споменавам за Него и няма да говоря вече в Негово Име, и става в сърцето ми като горящ огън, затворен в костите ми; изтощавам се да задържам словото и не мога.
Деяния 4:20
защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули.
Деяния 5:20
Идете, застанете в храма и говорете на народа всичките думи на този живот.
Деяния 5:29
А Петър и апостолите в отговор казаха: На нас подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на хората.
1 Коринтяни 9:16
Защото, ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля, понеже това ми се налага от необходимост и горко ми, ако не благовествам.