Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Амос 9:1-3
1
Видях Господа да стои при олтара и каза: Удари капитела да се потресат праговете и ги разбий върху главата на всички тях, а Аз ще избия остатъка им с меч, бежанец от тях няма да избегне и оцелял от тях няма да оцелее.
2
Ако подкопаят до Шеол, и оттам ръката Ми ще ги вземе; и ако се изкачат на небето, и оттам ще ги сваля.
3
Ако се скрият на върха на Кармил, оттам ще ги издиря и ще ги взема; и ако се скрият от очите Ми в дълбините на морето, оттам ще заповядам на змията, и ще ги ухапе.
Йов 11:20
А очите на безбожните ще изтлеят и няма да има убежище за тях, и надеждата им е издъхването на душата им.
Еклесиаст 9:11
Обърнах се и видях под слънцето, че надбягването не е на бързите, нито боят — на силните, нито хлябът — на мъдрите, нито богатствата — на проницателните, нито благоволението — на изкусните, защото времето и случаят постигат всички тях.
Исая 30:16
А казахте: Не, ще побегнем на кон! — затова ще бягате; и: Ще яздим на бързи коне! — затова и преследвачите ви ще бъдат бързи.
Еремия 9:23
Така казва ГОСПОД: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си и силният да не се хвали със силата си, богатият да не се хвали с богатството си,