Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Данаил 6:16
Тогава царят заповяда и доведоха Даниил и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговори и каза на Даниил: Твоят Бог, на когото ти служиш непрестанно, Той нека те спаси!
Данаил 6:17
И донесоха един камък и го поставиха на отвора на рова; и царят го запечата с печата си и с печата на големците си, за да не се промени намерението за Даниил.
Псалми 34:19
Много са неволите на праведния, но от всички тях ГОСПОД го избавя.
Псалми 66:11
Довел си ни в мрежата, сложил си тежък товар на хълбоците ни,
Псалми 66:12
направил си хора да яздят на главите ни. Преминахме през огън и вода, но Ти ни изведе в изобилие.
Псалми 124:1-5
5
тогава надигнатите води щяха да преминат над душата ни.
4
тогава водите щяха да ни потопят, потокът щеше да премине над душата ни;
1
(По слав. 123) Песен на изкачванията. На Давид. Ако не беше ГОСПОД откъм нас — нека каже сега Израил —
2
ако не беше ГОСПОД откъм нас, когато се надигнаха хора против нас,
3
тогава те щяха да ни погълнат живи, когато яростта им се разпали против нас;
Еремия 38:6
И взеха Еремия и го хвърлиха в ямата на царския син Мелхия, която беше в двора на стражата; и спуснаха Еремия с въжета. А в ямата нямаше вода, а тиня и Еремия затъна в тинята.
Плач Еремиев 3:52-54
52
Постоянно ме гонят като птичка враговете ми без причина.
53
Отсякоха живота ми в рова и хвърлиха камък върху мен.
54
Водите стигнаха над главата ми, казах: Отсечен съм!
2 Коринтяни 1:8-10
8
Защото не искаме, братя, да не знаете за скръбта, която ни сполетя в Азия – че бяхме изключително притеснени, свръх силите си, така че дори се отчаяхме за живота си;
9
но ние самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите,
10
който ни избави от толкова близка смърт и още избавя и на когото се надяваме, че пак ще ни избавя,
2 Коринтяни 4:17
Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,
1 Петрово 4:12
Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,
1 Петрово 4:13
а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава.