Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Данаил 3:13
Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Авденаго. Тогава докараха тези мъже пред царя.
Притчи 21:24
Безочливо надменният — присмивател е името му — действа с безмерна гордост.
Исая 51:23
А ще я сложа в ръката на мъчителите ти, които казаха на душата ти: Падни по лице, за да минем отгоре! И ти си сложила гърба си като земя и като улица за онези, които минават.
Лука 12:4
А на вас, Моите приятели, казвам: Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят.
Лука 12:5
Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! – казвам ви – от Него се бойте.
Деяния 5:33
А те, като чуха това, се късаха от яд и възнамеряваха да ги убият.
Деяния 7:54
А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха със зъби срещу него.
Данаил 5:6
Тогава лицето на царя пребледня и мислите му го уплашиха, така че ставите на бедрата му се разхлабиха и коленете му се удряха едно в друго.
Битие 4:5
а на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи.
Битие 4:6
И ГОСПОД каза на Каин: Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти?
Битие 31:2
И ето, Яков видя, че лицето на Лаван не беше към него така както преди.
Изход 15:9
Врагът рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя плячката; алчността ми ще се насити от тях; ще изтръгна меча си, ръката ми ще ги погуби.
Изход 15:10
Ти подухна с дъха Си и морето ги покри; потънаха като олово в силните води.
3 Царе 20:10
Тогава Венадад изпрати до него и каза: Така да ми направят боговете и така да прибавят, ако пръстта на Самария бъде достатъчна за шепите на целия народ, който ме следва!
3 Царе 20:11
Тогава израилевият цар отговори и каза: Кажете му: Нека онзи, който опасва оръжието си, не се хвали като онзи, който го разпасва!
4 Царе 19:27
Но аз зная жилището ти, излизането ти и влизането ти, и буйството ти против Мен.
4 Царе 19:28
Понеже буйството ти против Мен и надменността ти стигнаха до ушите Ми, затова ще сложа куката Си в ноздрите ти и юздата Си в устните ти и ще те върна по пътя, по който си дошъл.
Псалми 76:10
Защото дори човешката ярост ще Те хвали; с остатъка от яростта ще се препашеш.
Притчи 16:14
Гневът на царя е като посланик на смърт, но мъдрият човек го укротява.
Притчи 27:3
Камъкът е тежък и пясъкът — товар, но гневът на безумния е по-тежък и от двете.
Притчи 27:4
Яростта е жестока и гневът — наводнение, но кой може да устои пред ревността?
Данаил 6:24
И царят заповяда и доведоха онези мъже, които бяха издали Даниил, и хвърлиха тях, децата им и жените им в рова на лъвовете; и още преди да стигнат до дъното на рова, лъвовете ги сграбчиха и строшиха всичките им кости.
Левит 26:18
И ако при всичко това не Ме послушате, ще ви накажа седем пъти повече за греховете ви.
Левит 26:21
И ако ходите против Мен и не желаете да Ме слушате, ще наложа върху вас седем пъти повече язви, според греховете ви.
Левит 26:24
тогава и Аз ще ходя против вас и ще ви поразя седмократно заради греховете ви.
Левит 26:28
и Аз ще ходя против вас с ярост и ще ви накажа седмократно за греховете ви.
3 Царе 18:33-35
35
И водата течеше около олтара и той напълни и рова с вода.
34
И каза: Повторете. И те повториха. И пак каза: Потретете. И потретиха.
33
После нареди дървата, разсече юнеца на късове и го сложи на дървата, и каза: Напълнете четири ведра с вода и я излейте върху всеизгарянето и върху дървата.
Матей 27:63-66
63
Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе каза: След три дни ще възкръсна.
64
Затова заповядай гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и да кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.
65
Пилат им каза: Вземете стража. Идете и го пазете, както знаете.
66
И те отидоха и завардиха гроба, като запечатаха камъка и поставиха стражата.