Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 6:15
Засрамиха ли се, че извършиха гнусотии? Не, никак не ги досрамя и не знаят да се изчервят. Затова ще паднат между падащите, ще бъдат съборени, когато ги накажа, казва ГОСПОД.
Еремия 49:7
За Едом. Така казва ГОСПОД на Войнствата: Няма ли вече мъдрост в Теман? Изгуби ли се съветът на благоразумните? Изчезна ли мъдростта им?
Йов 5:12
Осуетява замислите на коварните и ръцете им не изпълняват начинанието си.
Исая 19:11
Наистина първенците на Цоан са безумни, мъдрите съветници на фараона; съветът им стана безсловесен. Как казвате на фараона: Аз съм син на мъдри, син на древни царе?
Езекил 7:26
Бедствие след бедствие ще идва и ще има слух след слух. Тогава ще потърсят видение от пророк, но поучението ще се изгуби от свещеника и съветът — от старейшините.
1 Коринтяни 1:26-29
26
Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните — че между вас няма мнозина мъдри по плът, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни.
27
Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните;
28
още и долните и презрените неща на света избра Бог; и онези неща, които не са, за да унищожи тези, които са,
29
за да не се похвали никое създание пред Бога.
Второзаконие 4:6
Затова пазете ги и ги вършете, защото това е мъдростта ви и разумът ви пред очите на народите, които ще чуят всички тези наредби и ще кажат: Тази велика нация наистина е мъдър и разумен народ.
Псалми 19:7
Законът на ГОСПОДА е съвършен, освежава душата; свидетелството на ГОСПОДА е вярно, прави невежия мъдър;
Псалми 119:98-100
100
По-разумен съм от старите, защото опазих правилата Ти.
99
По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението ми.
98
Твоите заповеди ме правят по-мъдър от враговете ми, защото са винаги с мен.
Исая 8:20
Да се върнат при закона и свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма за тях зазоряване.
1 Коринтяни 1:18-29
18
Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила.
19
Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля."
20
Къде е мъдрият? Къде Е книжникът? Къде е защитникът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
21
Защото, понеже в Божията мъдрост светът не позна Бога чрез мъдрост, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
22
Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост;
23
но ние проповядваме разпънатия Христос: за юдеите — препънка, а за езичниците — глупост,
24
но за самите призвани — и юдеи, и гърци — Христос, Божия сила и Божия мъдрост.
25
Защото Божието глупаво е по-мъдро от хората и Божията немощ — по-силна от хората.
26
Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните — че между вас няма мнозина мъдри по плът, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни.
27
Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните;
28
още и долните и презрените неща на света избра Бог; и онези неща, които не са, за да унищожи тези, които са,
29
за да не се похвали никое създание пред Бога.
2 Тимотей 3:15
и че от детинство знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Иисус.