Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Йов 5:12
Осуетява замислите на коварните и ръцете им не изпълняват начинанието си.
Йов 5:13
Улавя мъдрите в лукавството им, на хитрите съветът се проваля.
Йов 11:12
Може ли празноглав човек да стане мъдър и диво магаренце да се роди като човек?
Йов 12:20
Той взема думата на ползващите се с доверие, преценката на старите отнема.
Йоан 9:41
Иисус им каза: Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях, но сега казвате, че виждате, и затова грехът ви остава.
Римляни 1:22
Като се представяха за мъдри, те глупееха,
Римляни 2:17-29
17
Ето, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога,
18
и знаеш волята Му, и изпитваш мненията, понеже си обучен в закона,
19
и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на онези, които са в тъмнина,
20
наставник на неразумните, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на познанието и на истината.
21
Тогава ти, който учиш другиго, себе си не учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
22
Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш ли?
23
Ти, който се хвалиш със закона, позориш ли Бога, като нарушаваш закона?
24
Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.
25
Понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, твоето обрязване става необрязване.
26
И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се счете за обрязване?
27
И онзи, който е в природното си състояние необрязан, но изпълнява закона, няма ли да осъди теб, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?
28
Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно, на плътта;
29
а юдеин е този, който е вътрешно такъв, и обрязване е това, което е на сърцето, в Духа, а не в буквата, чиято похвала не е от хората, а от Бога.
1 Коринтяни 3:18-20
18
Нека никой да не лъже себе си! Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този свят, нека стане глупав, за да бъде мъдър.
19
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";
20
и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни."
Псалми 147:19
Възвестява словото Си на Яков, наредбите Си и присъдите Си — на Израил.
Осия 8:12
И да му напиша десет хиляди правила на закона Си, те се считат за нещо чуждо.
Матей 15:6
той да не дава на баща си (или майка си). Така, заради вашето предание, вие осуетихте Божията заповед.
Притчи 17:6
Синовете на синовете са венецът на старците и славата на синовете са техните бащи.
Исая 10:1
Горко на тези, които нареждат наредби за зло, и на писачите, които пишат за насилие,
Исая 10:2
за да лишат бедните от правосъдие и да отнемат правото на сиромасите от народа Ми, за да им станат плячка вдовиците и да ограбят сирачетата!