Притчи 6:6-8
7
Тя, без да има началник, надзирател или управител,
8
приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва.
6
Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата й и стани мъдър.
Исая 1:3
Волът познава стопанина си и магарето — яслите на господаря си. Израил не знае, народът Ми не разсъждава.
Песен на песните 2:12
Цветята се появиха на земята, времето за пеене дойде и гласът на гургулицата се чува в земята ни.
Еремия 5:4
И аз казах: Само простолюдие са, безумни са, защото не знаят пътя на ГОСПОДА и правилата на своя Бог.
Исая 1:3
Волът познава стопанина си и магарето — яслите на господаря си. Израил не знае, народът Ми не разсъждава.
Исая 5:12
И с арфа и лира, с тъпан и свирка, и с вино са техните пирове, но не се взират в делото на ГОСПОДА и не виждат действието на ръцете Му.
Еремия 5:4
И аз казах: Само простолюдие са, безумни са, защото не знаят пътя на ГОСПОДА и правилата на своя Бог.
Еремия 5:5
Ще отида при големците и ще говоря с тях, защото те знаят пътя на ГОСПОДА и правилата на своя Бог. Но и те всички са строшили ярема, разкъсали са връзките.