Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Йов 33:27
Тогава той ще пее пред хората и ще казва: Съгреших и изкривих правото, но той не ми отплати.
Йов 33:28
Той избави душата ми да не слезе във рова и животът ми ще види светлината!
Псалми 14:2
ГОСПОД погледна от небето над човешките синове, за да види има ли някой разумен, някой, който търси Бога.
Исая 30:18
Затова ГОСПОД ще чака, за да се смили над вас, и затова ще се превъзвиси, за да ви пожали; защото ГОСПОД е Бог на правосъдие — блажени всички, които Го чакат!
Малахия 3:16
Тогава боящите се от ГОСПОДА си говореха един на друг и ГОСПОД внимаваше и слушаше. И се написа книга за спомен пред Него за онези, които се бояха от ГОСПОДА и които зачитаха името Му.
2 Петрово 3:9
Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.
Еремия 5:1
Обходете улиците на Ерусалим и вижте сега, и разберете и потърсете по площадите му дали ще намерите човек, дали има някой, който да върши правда, да търси истина; и Аз ще простя на този град.
Исая 59:16
Видя, че нямаше мъж, и се изуми, че нямаше посредник. Тогава Неговата ръка Му донесе спасение и Неговата правда, тя Го подкрепи.
Езекил 22:30
И потърсих между тях мъж, който би затворил оградата и би застанал в пролома пред Мен заради земята, за да не я погубя, но не намерих.
Михей 7:2
Благочестивият се изгуби от земята и няма праведен между хората. Всички причакват за кръв, ловят всеки брат си с мрежа.
Йов 10:2
Ще кажа на Бога: Не ме осъждай! Покажи ми защо се съдиш с мен!
Езекил 18:28
Понеже е видял и се е обърнал от всичките престъпления които е вършил, непременно ще живее, няма да умре.
Агей 1:5
И сега, така казва ГОСПОД на Войнствата: Внимавайте в пътищата си!
Агей 1:7
Така казва ГОСПОД на Войнствата: Внимавайте в пътищата си!
Лука 15:17-19
17
А като дойде на себе си, каза: Колко наемници на баща ми имат хляб и в излишък, а пък аз умирам от глад!
18
Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: Тате, съгреших против небето и пред теб;
19
не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.
Еремия 2:24
Дива магарица, свикнала с пустинята, която в страстта си се задъхва; в разгонването й кой ще я върне? Онези, които я търсят, няма да се уморят, ще я намерят в месеца й.
Еремия 2:25
Въздържай крака си да не ходиш боса, и гърлото си да не съхне от жажда! Но ти си казала: Напразно е! Не! Защото заобичах чужденци и след тях ще отида.
Йов 39:19-25
24
С буйство и ярост той препуска по земята и не спира при гласа на тръбата.
25
Щом засвири тръбата, той казва: О-хо! — и отдалеч подушва боя, гръмовния зов на военачалниците и бойния вик.
21
Рови с крак в долината и ликува в силата си; излиза срещу оръжията;
22
присмива се на страха и не се бои, нито се обръща назад от меча;
23
тулът дрънчи срещу него, острие на копие и ятаган.
20
Ти ли го караш да скача като скакалец? Неговото великолепно пръхтене е ужасно.
19
Ти ли си дал сила на коня и облякъл шията му с грива?