Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 2:32
Може ли да забрави девойка накита си или невяста — украшенията си? Но Моят народ Ме забрави, има вече безброй дни.
Еремия 3:11-14
14
Върнете се, синове отстъпници, заявява ГОСПОД, защото Аз съм ви Господар; и ще ви взема, един от град и двама от род, и ще ви въведа в Сион!
13
Само признай беззаконието си, че си отстъпила от ГОСПОДА, своя Бог, и си разпръснала пътищата си при чужденците под всяко зелено дърво, а Моя глас не сте послушали, заявява ГОСПОД.
11
И ГОСПОД ми каза: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда.
12
Иди и викай тези думи на север, и кажи: Върни се, отстъпнице Израил, заявява ГОСПОД! Няма да изсипя върху вас гнева Си, защото съм милостив, заявява ГОСПОД, няма да пазя гняв до века.
Еремия 7:24-26
25
От деня, когато бащите ви излязоха от египетската земя, до днес изпращах всичките Си слуги, пророците, до вас, всеки ден ставах рано и ги изпращах.
26
Но не Ме послушаха и не приклониха ухото си, а закоравиха врата си, постъпиха по-зле от бащите си.
24
А те не послушаха и не приклониха ухото си, а ходиха според намеренията и според упорството на злото си сърце и Ми обърнаха гръб, а не лице.
Осия 4:16
Защото Израил упорства като упорита юница. Сега ще ги пасе ГОСПОД като агнета на широки места.
Осия 11:7
Народът Ми е замесен в отстъпление от Мен; и да ги викат към Всевишния, никой от тях не се надига.
Еремия 9:6
Жилището ти е сред коварство; в коварство отказват да Ме познаят, заявява ГОСПОД.
Притчи 4:13
Хвани се здраво за поуката, не я изпускай, пази я, защото тя е животът ти.
Исая 30:10
които казват на гледачите: Не гледайте! — и на пророците: Не ни пророкувайте правото, говорете ни ласкателства, пророкувайте измами;
Исая 44:20
Той ходи след пепел; измамено сърце го заблуди и не може да избави душата си и да каже: Това в десницата ми не е ли лъжа?
1 Солунци 5:21
но изпитвайте всичко; дръжте доброто.
2 Солунци 2:9-12
9
този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
10
и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.
11
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
12
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.
Откровение 2:25
но дръжте онова, което имате, докато дойда.
Еремия 5:3
ГОСПОДИ, очите Ти не търсят ли истина? Ударил си ги, но не ги заболя; довършил си ги, но не искаха да приемат поправка; втвърдиха лицата си повече от скала, отказаха да се обърнат.
Исая 1:20
но ако откажете и отстъпите, ще бъдете поядени от меч, защото устата на ГОСПОДА изговори това.
Захария 7:11
Но те отказаха да слушат и обърнаха упорито плещите си и запушиха ушите си, за да не чуват.
Йоан 5:40
а не искате да дойдете при Мен, за да имате живот.
Евреи 12:25
Внимавайте да не отхвърлите Този, който говори; защото, ако не избегнаха наказанието онези, които отхвърлиха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от Онзи, който предупреждава от небесата,