Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 10:5
Който събира лятно време, е разумен син, а който спи в жетва, е син, който докарва срам.
Лука 13:25
След като стане домакинът и затвори вратата, и вие, като останете навън и започнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори; Той в отговор ще ви каже: Не ви зная откъде сте.
Лука 19:44
и ще сравнят със земята и теб, и децата ти в теб, и няма да оставят в теб камък върху камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.
Евреи 3:7-15
7
Затова, както казва Светият Дух: ?Днес, ако чуете гласа Му,
8
не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята,
9
където бащите ви Ме изкушиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми четиридесет години.
10
Затова се разгневих на това поколение и казах: Всякога се заблуждават в сърцата си и не са познали Моите пътища.
11
Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“
12
Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас зло сърце на неверие, което да отстъпи от живия Бог.
13
Но се увещавайте един друг всеки ден, докато е още ?днес“, за да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.
14
Защото ние сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност докрай;
15
докато се казва: ?Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си както в преогорчението.“
Матей 25:1-12
1
Тогава небесното царство ще се сравни с десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца.
2
А от тях пет бяха разумни и пет – неразумни.
3
Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
4
Но разумните заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.
5
И докато се бавеше младоженецът, се додряма на всичките и заспаха.
6
А посред нощ се нададе вик: Ето, младоженецът (идва)! Излизайте да го посрещнете!
7
Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си.
8
А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
9
А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете.
10
А когато те отидоха да си купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.
11
После дойдоха и другите девици и казаха: Господи! Господи! Отвори ни!
12
А Той в отговор каза: Истина ви казвам: не ви познавам.