Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 4:15
Защото глас известява от Дан и прогласява скръб от Ефремовата планина:
Еремия 4:16
Обявете на народите, ето, прогласете за Ерусалим: Идват обсадници от далечната земя и надават вика си против юдовите градове!
Съдии 18:29
И нарекоха града Дан, на името на баща си Дан, който се беше родил на Израил. А отначало името на града беше Лаис.
Съдии 20:1
И всичките израилеви синове излязоха и цялото общество, от Дан до Вирсавее и галаадската земя, се събра като един човек пред ГОСПОДА в Масфа.
Еремия 4:24
Погледнах планините, и ето, трепереха и всичките хълмове се тресяха.
Авакум 3:10
Видяха Те планините и се убояха, водният потоп нахлу, бездната нададе гласа си, вдигна нависоко ръцете си.
Еремия 6:23
Лък и копие държат, жестоки са и безмилостни; гласът им бучи като морето и яздят на коне; строШн като мъж за бой срещу теб, дъще сионска.
Еремия 47:3
от тропота на копитата на силните му коне, от шума на колесниците му и тътена на колелата му. Бащите няма да се обърнат да погледнат към децата си, понеже ръцете им са отслабнали
Съдии 5:22
Тогава затропаха конските копита от препускането, препускането на силните им.
Наум 1:4
Смъмря морето и го изсушава и пресушава всичките реки. Васан и Кармил повяхват и повяхва цветът на Ливан.
Наум 1:5
Планините треперят от Него и хълмовете се разтопяват, и земята се надига от присъствието Му и светът, и всичките му жители.
Наум 3:2
Плющене на бичове и шум от тропот на колела, тичащи коне и подскачащи колесници!
Псалми 24:1
(По слав. 23) Псалм на Давид. ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него,
1 Коринтяни 10:26
защото "Господна е земята и всичко, каквото има в нея."
1 Коринтяни 10:28
Но ако някой ви каже: Това е било принесено в жертва на идоли; не яжте заради този, който ви го е известил, и заради съвестта.