Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Исая 24:21
И в онзи ден ГОСПОД ще накаже войнството на висините във висините и земните царе на земята.
Исая 24:22
И ще бъдат събрани, както се събират затворници в тъмницата. И ще бъдат затворени в затвора и след дълго време ще бъдат наказани.
Езекил 22:19-21
19
Затова, така казва Господ БОГ: Понеже вие всички станахте шлака, затова, ето, Аз ще ви събера сред Ерусалим.
20
Както се събират сребро и мед, и желязо, и олово, и калай сред пещта, за да се раздуха върху тях огън и да се стопят, така ще ви събера в гнева Си и в яростта Си, и ще ви сложа там, и ще ви стопя.
21
И ще ви събера и ще духна върху вас с огъня на яростта Си, и ще се стопите сред него.
Езекил 24:3-11
3
И произнеси притча към бунтовния дом и им кажи: Така казва Господ БОГ: Сложи котела, сложи и налей и вода в него.
4
Събери в него късовете му, всеки добър къс, бут и плешка; напълни го с избрани кости.
5
Вземи най-доброто от стадото и натрупай дърва под него; нека да заври добре и костите му в него да се сварят.
6
Затова, така казва Господ БОГ: Горко на града на кръвопролитието — на котела, чиято ръжда е по него и чиято ръжда не излиза от него! Къс по къс го извади, за тях не е хвърлен жребий за избор.
7
Защото кръвта му е сред него, той я сложи на гола скала, не я изля на земята, за да се покрие с пръст.
8
За да надигна ярост, за да се извърши отмъщение, изложих на гола скала кръвта му, за да не се покрие.
9
Затова, така казва Господ БОГ: Горко на града на кръвопролитието! И Аз ще уголемя кладата за огъня.
10
Натрупай дървата, разпали огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека изгорят костите.
11
И постави котела празен на въглищата, за да се нажежи и зачерви бронзът му и да се стопи в него нечистотата му, да се унищожи ръждата му.
Левит 26:20
Силата ви ще се изразходва напразно и земята ви няма да дава реколтата си и дърветата на земята няма да дават плода си.
Второзаконие 28:39-42
42
Всичките ти дървета и плода на земята ти ще владее скакалецът.
41
Ще раждаш синове и дъщери, но те няма да бъдат твои, защото ще отиват в плен.
40
Ще имаш маслини по всичките си области, но с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.
39
Ще засаждаш и обработваш лозя, но нито ще пиеш от виното, нито ще събираш гроздето, защото червеят ще ги изяде.
Исая 5:4-6
6
И ще го запустя — няма да бъде подрязано, нито прекопано и ще обрасне с тръни и бодили. Ще заповядам и на облаците да не валят дъжд над него.
5
И сега, ето, ще ви известя какво ще направя на лозето Си: ще махна оградата му и то ще се похаби; ще съборя стената му и то ще бъде потъпкано.
4
Какво още можеше да се направи за лозето Ми, което не му направих? Защо очаквах да роди грозде, а то роди киселици?
Исая 5:10-6
Осия 2:8
А тя не позна, че Аз й давах житото, новото вино и маслото и умножих среброто и златото й, което употребиха за Ваал.
Осия 2:9
Затова ще си взема обратно житото Си на времето му и виното Си на определеното му време и ще отнема вълната Си и лена Си, които трябваше да покриват голотата й.
Йоил 1:7
Опустоши лозата Ми и накърши смокините Ми; обели я напълно и я хвърли, пръчките й побеляха.
Йоил 1:10-12
10
Полето е запустяло, земята жалее, защото житото е опустошено, младото вино пресъхна, маслиненото масло изчезна.
11
Засрамете се, земеделци, и ридайте, лозари, за пшеницата и за ечемика, защото жетвата на полето загина.
12
Лозата изсъхна и смокинята повехна, нарът, а също палмата и ябълката, всичките полски дървета изсъхнаха; да, пресъхна радостта от човешките синове.
Авакум 3:17
И да не цъфти смокинята, и да няма реколта по лозите, и да пропадне произведението на маслината, и нивите да не произведат храна, и овцете да изчезнат от кошарата, и да няма говеда в оборите,
Агей 1:11
И Аз повиках суша над земята и над горите, и над житото, и над младото вино, и над маслиненото масло, и над всичко, което произвежда земята, и над човек, и над животно, и над всеки труд на човешките ръце.
Агей 2:17
Поразих ви с главня и мана, и с градушка във всичките дела на ръцете ви, но вие не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.
Матей 21:19
И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, освен само листа, и й каза: Да няма вече плод от теб до века! И смокинята веднага изсъхна.
Лука 13:6-9
6
Каза и тази притча: Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери.
7
И каза на лозаря: Ето, три години, откакто идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я; защо да изтощава земята?
8
А той в отговор му каза: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор;
9
и ако след това даде плод – добре, ако ли не – ще я отсечеш.
Еремия 17:8
Ще бъде като дърво, насадено при вода, което пуска корените си при потока, и няма да види, когато дойде пек, а листът му ще зеленее; и няма да се безпокои в година на суша и няма да престане да дава плод.
Псалми 1:3
Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.
Псалми 1:4
С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява.
Яков 1:11
Защото слънцето изгря със зноя си, тревата изсъхна, цветът й окапа и красотата на изгледа й загина; така и богатият ще повехне в пътищата си.