Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 22:3
Така казва ГОСПОД: Вършете правосъдие и правда и освобождавайте обрания от ръката на насилника! Не потискайте и не насилвайте чужденеца, сирачето и вдовицата и невинна кръв не проливайте на това място!
Еремия 22:4
Защото, ако наистина вършите това слово, тогава през портите на този дом ще влизат царе, седящи на престола на Давид, возени на колесници и яздещи на коне — той и слугите му, и народът му.
Еремия 22:15
Ще царуваш ли, понеже се обграждаш с кедри? Баща ти не ядеше ли и не пиеше ли? Но вършеше правосъдие и правда — тогава благоденстваше.
Еремия 22:16
Отсъждаше делото на сиромаха и бедния — тогава беше добре. Не е ли това да познава Мен? — заявява ГОСПОД.
Изход 22:21-24
24
и гневът Ми ще пламне и ще ви убия с меч; и вашите жени ще бъдат вдовици и вашите деца -- сирачета.
22
Вдовица или сираче да не угнетявате,
23
защото ако някак ги угнетите и те извикат към Мен, непременно ще послушам вика им
21
Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя.
Второзаконие 24:17
Да не изкривяваш правото на чужденеца или на сирачето и да не вземаш дреха на вдовица в залог.
Второзаконие 27:19
Проклет онзи, който изкриви делото на чужденеца, на сирачето и на вдовицата! И целият народ да каже: Амин!
Йов 31:13-22
19
ако съм видял някой да загива от липса на дрехи или сиромах да няма завивка,
22
то нека падне ръката ми от рамото, ръката ми над лакътя да се пречупи!
21
ако съм вдигнал аз ръка срещу сирачето, като съм виждал, че имам помощ в портата;
20
ако слабините му не са ме благославяли, и ако той не се е стоплял с руното на агнетата ми,
17
или съм изял сам залъка си, без сирачето от него да е яло —
18
но още от младостта ми то порасна при мене като при баща, а нея наставлявах от утробата на майка си —
16
Ако съм отказал желанието на бедните и съм направил да угаснат очите на вдовицата,
14
какво бих правил, когато се надигне Бог? Какво бих отговорил Му, когато ме изследва?
15
Той, който образува мен в утробата, не образува ли и него? И не Един и Същ ли в корема ни извая?
13
Ако на слугата и слугинята си правото презрял съм, когато спорели са с мен,
Псалми 82:3
Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния.
Псалми 82:4
Избавяйте сиромаха и нуждаещия се, освобождавайте ги от ръката на безбожните!
Захария 7:9-12
9
Така говори ГОСПОД на Войнствата и казва: Съдете с истинен съд и оказвайте милост и състрадание всеки на брат си,
10
и не угнетявайте вдовицата и сирачето, чужденеца и сиромаха; и не мислете в сърцата си злото всеки на брат си.
11
Но те отказаха да слушат и обърнаха упорито плещите си и запушиха ушите си, за да не чуват.
12
И направиха сърцето си твърдо като диамант, за да не слушат закона и думите, които ГОСПОД на Войнствата беше изпратил чрез Духа Си чрез предишните пророци; поради което дойде голям гняв от ГОСПОДА на Войнствата.
Малахия 3:5
И Аз ще се приближа до вас за съд и ще бъда бърз свидетел против баячите и против прелюбодейците, и против кълнящите се лъжливо, и против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и онеправдават чужденеца, и не се боят от Мен, казва ГОСПОД на Войнствата.
Яков 1:27
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.
Еремия 2:30
Напразно поразих синовете ви, те не приеха поправяне. Вашият меч пояде пророците ви като кръвожаден лъв.
Еремия 2:34
Да, и по полите ти се намери кръвта на души, невинни сиромаси, които не си намерила да подкопават. Но въпреки всички тези неща,
Еремия 22:17
А твоите очи и твоето сърце не са насочени към нищо друго освен към печалбата ти и към проливане на невинна кръв, и към вършене на насилие и потисничество.
Еремия 26:15
Но знайте със сигурност, че ако ме умъртвите, ще докарате невинна кръв върху себе си, върху този град и върху жителите му; защото наистина ГОСПОД ме изпрати при вас да говоря в ушите ви всички тези думи.
Еремия 26:23
и изведоха Урия от Египет и го доведоха при цар Йоаким. И той го уби с меч и хвърли трупа му в гробищата на простолюдието.
4 Царе 21:6
И преведе сина си през огъня, и се занимаваше с окултизъм и гадания, и се допитваше до запитвачи на духове и врачове. Той извърши много зло пред ГОСПОДА и Го разгневи.
4 Царе 24:4
и заради невинната кръв, която беше пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв. И ГОСПОД не пожела да прости.
Псалми 106:38
и проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, които пожертваха на ханаанските идоли, и земята се оскверни от кръвопролитие.
Исая 59:7
Краката им тичат към злото и бързат да пролеят невинна кръв. Мислите им са мисли за беззаконие; опустошение и разрушение има в пътищата им.
Плач Еремиев 4:13
Това е заради греховете на пророците му и заради беззаконията на свещениците му, които проливаха сред него кръвта на праведните.
Езекил 22:3-6
3
И кажи: Така казва Господ БОГ: О граде, който проливаш кръв сред себе си, за да дойде времето ти, и правиш идоли против себе си, за да се оскверняваш!
4
Ти стана виновен за кръвта, която проля, и се оскверни с идолите, които направи; приближи дните си и докара годините си; затова те направих за присмех на народите и за подигравка на всичките страни.
5
Близките и далечните от теб ще ти се подиграят — ти който си с опетнено име и изобилстваш с объркване.
6
Ето, израилевите първенци бяха в теб, всеки според силата си, за да проливат кръв.
Матей 23:35-37
35
за да дойде върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята – от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между храма и олтара.
36
Истина ви казвам: всичко това ще дойде върху това поколение.
37
Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб! Колко пъти съм искал да събера твоите деца, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!
Матей 27:4
Съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: На нас какво ни е от това? Ти гледай.
Матей 27:25
А целият народ в отговор каза: Кръвта Му да бъде на нас и на децата ни!
Еремия 13:10
Този зъл народ, който отказва да слуша думите Ми, който ходи според упорството на сърцето си и следва други богове, за да им служи и да им се покланя, ще стане като този пояс, който не става за нищо.
Второзаконие 6:14
Да не следвате други богове, от боговете на народите, които са около вас,
Второзаконие 6:15
защото ГОСПОД, твоят Бог сред теб, е Бог ревнив; за да не пламне гневът на ГОСПОДА, твоя Бог, против теб и да те изтреби от лицето на земята.
Второзаконие 8:19
И ако някога забравиш ГОСПОДА, своя Бог, и последваш други богове и им служиш, и им се покланяш, аз свидетелствам против вас днес, че непременно ще загинете.
Второзаконие 11:28
и проклятието, ако не слушате заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, а се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам, за да следвате други богове, които не сте познавали.
Езекил 18:6
не яде по планините и не повдига очите си към идолите на израилевия дом, и не осквернява жената на ближния си, и не се приближава до жена в нечистотата й,