Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 17:19
Така ми каза ГОСПОД: Иди и застани в портата на синовете на народа си, през която влизат юдовите царе и през която излизат, и във всичките ерусалимски порти.
Еремия 19:2
и излез в долината на Еномовия син, която е при входа на грънчарската порта, и там викай думите, които ще ти говоря:
Еремия 19:14
И Еремия дойде от Тофет, където ГОСПОД го беше изпратил да пророкува, и застана в двора на ГОСПОДНИЯ дом и каза на целия народ:
Еремия 22:1
Така каза ГОСПОД: Слез в къщата на юдовия цар и говори там това слово!
Еремия 26:2
Така казва ГОСПОД: Застани в двора на ГОСПОДНИЯ дом и говори на всичките юдови градове, които идват да се покланят в ГОСПОДНИЯ дом, всичките думи, които ти заповядах да им говориш; не задържай нито дума!
Еремия 36:6
затова иди ти и прочети от свитъка, който написа от устата ми, ГОСПОДНИТЕ думи в ушите на народа в ГОСПОДНИЯ дом в деня на поста. Прочети ги и в ушите на всички от Юда, които идват от градовете си.
Еремия 36:10
И Варух прочете от книгата думите на Еремия в ГОСПОДНИЯ дом, в стаята на Гемария, сина на Сафан, писаря, в горния двор, във входа на новата порта на ГОСПОДНИЯ дом, в ушите на целия народ.
Притчи 1:20
Мъдростта вика навън, издига гласа си по площадите,
Притчи 1:21
провиква се на най-шумните места, при входовете на портите, в града говори думите си:
Притчи 8:2
Тя стои по върха на височините край пътя, там, където се срещат пътеките;
Притчи 8:3
вика при портите, при входа на града, при входа на вратите:
Йоан 18:20
Иисус му отговори: Аз говорих открито на света. Винаги поучавах в синагогите и в храма, където юдеите винаги се събират, и нищо не съм говорил скришно.
Деяния 5:20
Идете, застанете в храма и говорете на народа всичките думи на този живот.
Деяния 5:42
И нито един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и по къщите, че Иисус е Христос.
Еремия 2:4
Чуйте словото ГОСПОДНО, доме яковов и всички родове на израилевия дом:
Еремия 10:1
Слушайте словото, което ГОСПОД говори за вас, доме израилев!
Еремия 19:3
И кажи: Слушайте словото на ГОСПОДА, юдови царе и ерусалимски жители! Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Ето, ще докарам на това място зло, от което на всекиго, който чуе за него, ще му писнат ушите.
Еремия 34:4
Но слушай словото на ГОСПОДА, Седекия, царю на Юда; така казва ГОСПОД за теб: Няма да умреш от меч.
Еремия 44:24
И Еремия каза на целия народ и на всичките жени: Слушайте ГОСПОДНОТО слово, всички от Юда, които сте в египетската земя.
3 Царе 22:19
А Михей каза: Затова чуй ГОСПОДНОТО слово: Видях ГОСПОДА, седнал на престола Си, и цялото небесно войнство стоеше около Него от дясната Му страна и от лявата Му страна.
Исая 1:10
Чуйте словото ГОСПОДНО, князе содомски, слушай закона на нашия Бог, народе гоморски.
Езекил 2:4
Тези синове са с безсрамно лице и кораво сърце; при тях те изпращам и ти им кажи: Така казва Господ БОГ!
Езекил 2:5
И дали ще послушат, или няма — защото са бунтовен дом — пак ще познаят, че е имало пророк сред тях.
Осия 5:1
Чуйте това, свещениците, и внимавайте, доме израилев, и дайте ухо, доме на царя! Защото има присъда за вас, понеже станахме примка в Масфа и разпростряна мрежа върху Тавор.
Амос 7:16
И сега, слушай словото на ГОСПОДА: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и не говори против дома на Исаак.
Михей 1:2
Слушайте, всички народи, внимавай, земьо и всичко, което я изпълва! И Господ БОГ нека бъде свидетел против вас, Господ от светия Си храм.
Михей 3:1
И казах: Слушайте, моля ви, първенци на Яков и началници на израилевия дом: Не трябва ли вие да знаете правосъдието;
Михей 3:9
Слушайте, моля ви, това, първенци на Яков и началници на израилевия дом, които се гнусите от правосъдие и изкривявате всяка правота,
Матей 13:9
Който има уши (да слуша), нека слуша.
Откровение 2:7
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е (сред) Божия рай.
Откровение 2:11
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
Откровение 2:17
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето написано ново име, което никой не познава освен този, който го получава.
Откровение 2:29
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Откровение 3:6
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Откровение 3:13
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Откровение 3:22
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Еремия 2:4
Чуйте словото ГОСПОДНО, доме яковов и всички родове на израилевия дом:
Еремия 10:1
Слушайте словото, което ГОСПОД говори за вас, доме израилев!
Еремия 19:3
И кажи: Слушайте словото на ГОСПОДА, юдови царе и ерусалимски жители! Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Ето, ще докарам на това място зло, от което на всекиго, който чуе за него, ще му писнат ушите.
Еремия 34:4
Но слушай словото на ГОСПОДА, Седекия, царю на Юда; така казва ГОСПОД за теб: Няма да умреш от меч.
Еремия 44:24
И Еремия каза на целия народ и на всичките жени: Слушайте ГОСПОДНОТО слово, всички от Юда, които сте в египетската земя.
3 Царе 22:19
А Михей каза: Затова чуй ГОСПОДНОТО слово: Видях ГОСПОДА, седнал на престола Си, и цялото небесно войнство стоеше около Него от дясната Му страна и от лявата Му страна.
Исая 1:10
Чуйте словото ГОСПОДНО, князе содомски, слушай закона на нашия Бог, народе гоморски.
Езекил 2:4
Тези синове са с безсрамно лице и кораво сърце; при тях те изпращам и ти им кажи: Така казва Господ БОГ!
Езекил 2:5
И дали ще послушат, или няма — защото са бунтовен дом — пак ще познаят, че е имало пророк сред тях.
Осия 5:1
Чуйте това, свещениците, и внимавайте, доме израилев, и дайте ухо, доме на царя! Защото има присъда за вас, понеже станахме примка в Масфа и разпростряна мрежа върху Тавор.
Амос 7:16
И сега, слушай словото на ГОСПОДА: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и не говори против дома на Исаак.
Михей 1:2
Слушайте, всички народи, внимавай, земьо и всичко, което я изпълва! И Господ БОГ нека бъде свидетел против вас, Господ от светия Си храм.
Михей 3:1
И казах: Слушайте, моля ви, първенци на Яков и началници на израилевия дом: Не трябва ли вие да знаете правосъдието;
Михей 3:9
Слушайте, моля ви, това, първенци на Яков и началници на израилевия дом, които се гнусите от правосъдие и изкривявате всяка правота,
Матей 13:9
Който има уши (да слуша), нека слуша.
Откровение 2:7
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е (сред) Божия рай.
Откровение 2:11
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
Откровение 2:17
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето написано ново име, което никой не познава освен този, който го получава.
Откровение 2:29
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Откровение 3:6
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Откровение 3:13
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!
Откровение 3:22
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!