Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 16:6
И ще измрат големи и малки в тази земя; няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат, нито ще правят нарязвания по телата си, нито ще се обръснат за тях,
Еремия 47:5
Плешивост постигна Газа, Аскалон загина, остатъкът от долината им. Докога ще правиш нарязвания по тялото си?
Еремия 48:37
защото всяка глава е плешива и всяка брада е обръсната, по всичките ръце има нарязвания, а на слабините — вретище.
Йов 1:20
Тогава Йов стана и раздра дрехата си, и обръсна главата си, и падна на земята, и се поклони.
Исая 15:2
изкачи се в капището и в Девон на възвишението, за да плаче; Моав ридае за Нево и за Медева. Всяка негова глава е плешива, всяка брада е обръсната.
Исая 15:3
В улиците му се опасват с вретища; по покривите му и по площадите му всички ридаят, потънали в сълзи.
Михей 1:16
Оплешивей и острижи главата си за децата на насладата си; разшири плешивостта си като лешояд, защото бяха отведени в от теб в плен.
Еремия 9:17-21
21
защото смъртта се изкачи през прозорците ни, дойде в дворците ни, за да отсече децата от улиците, младежите от площадите.
20
И така, слушайте, жени, словото ГОСПОДНО и ухото ви нека приеме словото на устата Му! Научете дъщерите си на ридание и всяка ближната си — на оплакване,
17
Така казва ГОСПОД на Войнствата: Размислете и повикайте оплаквачките да дойдат и изпратете за мъдрите жени да дойдат;
18
и да побързат да подемат ридание за нас, за да ронят очите ни сълзи и клепачите ни да леят вода.
19
Защото глас на ридание се чува от Сион: Как сме разорени! Много сме посрамени, защото оставихме земята, защото събориха жилищата ни.
Езекил 19:1
А ти, надигни оплакване за израилевите първенци.
Езекил 28:12
Сине човешки, надигни оплакване за царя на Тир и му кажи: Така казва Господ БОГ: Ти си печат на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по красота.
Еремия 6:30
Отхвърлено сребро ще ги нарекат, защото ГОСПОД ги е отхвърлил.
4 Царе 17:20
И ГОСПОД отхвърли целия израилев род, унижи ги и ги предаде в ръката на грабители, докато ги отхвърли отпред Себе Си.
Захария 11:8
И изтребих тримата пастири в един месец. И душата ми се отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мен.
Захария 11:9
И казах: Няма да ви паса; което умира, нека умира и което загива, нека загива, а останалите нека ядат едно на друго месото си!
Второзаконие 32:5
Те се поквариха, не са Негови деца, позор е за тях, поколение извратено и нечестно.
Матей 3:7
А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби на усойница! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
Матей 12:39
А Той в отговор им каза: Зло и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.
Матей 16:4
Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.
Матей 23:36
Истина ви казвам: всичко това ще дойде върху това поколение.
Деяния 2:40
И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.