Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 7:26
Но не Ме послушаха и не приклониха ухото си, а закоравиха врата си, постъпиха по-зле от бащите си.
Еремия 11:7
Защото изрично свидетелствах пред бащите ви в деня, когато ги изведох от египетската земя, и до този ден, като ставах рано и свидетелствах и казвах: Слушайте гласа Ми!
Еремия 11:8
Но те не послушаха и не приклониха ухото си, а ходеха всеки по упорството на злото си сърце. И Аз докарах върху тях всички думи на този завет, които им заповядах да вършат, а те не вършиха.
Изход 32:7
Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Иди, слез, защото твоят народ, който си извел от египетската земя, се поквари.
Изход 32:8
Бързо се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят; направиха си изляно теле, поклониха му се, пожертваха му и казаха: Тези са боговете ти, Израилю, които те изведоха от египетската земя!
Неемия 9:16-20
20
И Ти даде добрия Си Дух, за да ги учи, и не отне манната Си от устата им, и им даде вода за жаждата им.
19
Ти пак в голямото Си милосърдие не ги остави в пустинята. Облачният стълб не престана да бъде над тях денем, за да ги води по пътя, нито огненият стълб — нощем, за да им свети по пътя, по който трябваше да минат.
18
Даже когато си направиха изляно теле и казаха: Това е твоят Бог, който те изведе от Египет! — и извършиха големи богохулства,
17
Отказаха да послушат и не си спомниха чудесата Ти, които беше извършил за тях. Закоравиха врата си и в своя бунт си определиха началник, за да се върнат в робството си. Но Ти си Бог на прошката, милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив и Ти не ги остави.
16
Но те, бащите ни, се възгордяха и закоравиха врата си, и не послушаха Твоите заповеди.
Псалми 81:11
Но народът Ми не послуша гласа Ми, Израил не Ме искаше.
Псалми 81:12
Затова ги предадох на упорството на сърцето им, ходиха по своите си намерения.
Псалми 106:7-48
48
Благословен да е ГОСПОД, Израилевият Бог, от века и до века! И целият народ да каже: Амин! Алилуя!
47
Спаси ни, ГОСПОДИ, Боже наш, и ни събери отсред народите, за да славим святото Ти Име и да сияем в Твоята слава.
45
и заради тях си спомни Своя завет и се смили според величието на милостта Си.
46
И им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили.
44
Но Той погледна на бедствието им, когато чу вика им,
42
Враговете им ги потискаха и те се покориха под ръката им.
43
Той много пъти ги избавяше, но те се бунтуваха в съвета си и бяха унижени заради беззаконието си.
41
Предаде ги в ръката на езичниците и онези, които ги мразеха, господстваха над тях.
39
Така се оскверниха чрез делата си и блудстваха в постъпките си.
40
Затова гневът на ГОСПОДА пламна против народа Му и Той се отврати от наследството Си.
35
а се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела,
36
и служеха на идолите им, и те им станаха примка.
37
И синовете си и дъщерите си принесоха в жертва на демоните,
38
и проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, които пожертваха на ханаанските идоли, и земята се оскверни от кръвопролитие.
31
И това му се счете за правда през всички поколения, до века.
32
Разгневиха Го и при водите на Мерива, така че се случи зло на Мойсей заради тях.
33
Огорчиха духа му и той говори необмислено с устните си.
34
Те не унищожиха народите, за които ГОСПОД им беше заповядал,
29
Така огорчиха Бога с делата си и язвата избухна сред тях.
30
Тогава стана Финеес и извърши съд, и язвата престана.
27
да повали потомството им между народите и да ги разпръсне по разни места.
28
Те се прилепиха и към Ваал-Фегор и ядоха жертви, принесени на мъртвите.
24
И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото слово,
25
а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласа на ГОСПОДА.
26
Затова Той вдигна ръката Си да ги измори в пустинята,
20
Така размениха славата си за образа на говедо, което яде трева!
21
Забравиха Бога, своя Спасител, който беше извършил велики неща в Египет,
22
чудни — в земята на Хам, страшни — при Червено море.
23
Затова Той каза, че ще ги изтреби, ако Мойсей, избраният Му, не беше застанал пред Него в пролома, за да отвърне яростта Му, да не ги погуби.
19
Те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят образ.
18
И огън се запали в дружината им, пламъкът пояде безбожните.
16
И те завидяха на Мойсей в стана и на Аарон, ГОСПОДНИЯ светия.
17
Земята се отвори и погълна Датан, и покри дружината на Авирон.
13
Но скоро забравиха делата Му и не изчакаха съвета Му,
14
а пожелаха лакомо в пустинята и изпитаха Бога в безводно място.
15
И Той им даде това, което искаха, но изпрати мършавост на душите им.
11
Водите покриха враговете им, не остана ни един от тях.
12
Тогава повярваха на думите Му и възпяха хвалата Му.
9
Смъмри Червено море и то пресъхна и Той ги преведе през дълбочините като през пустиня.
10
Спаси ги от ръката на този, който ги мразеше, и ги изкупи от ръката на врага.
8
Но Той ги избави заради Името Си, за да направи познато могъществото Си.
7
Бащите ни в Египет не разбираха Твоите чудеса, не помнеха множеството на Твоите милости, а се разбунтуваха при морето, при Червено море.
Езекил 20:8
Но те се разбунтуваха против Мен и не искаха да Ме послушат, не отхвърлиха всеки мерзостите, които беше поставил пред очите си, и не оставиха египетските идоли. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях, за да изпълня гнева Си над тях сред египетската земя.
Езекил 20:13
Но израилевият дом се разбунтува против Мен в пустинята; не ходиха в наредбите Ми и отхвърлиха правилата Ми, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и много оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги довърша.
Езекил 20:16
защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, защото сърцето им отиваше след идолите им.
Езекил 20:21
Но синовете се разбунтуваха против Мен, не ходиха в наредбите Ми и не опазиха правилата Ми, за да ги вършат, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях, за да изпълня гнева Си над тях в пустинята.
Еремия 23:17
Постоянно казват на онези, които Ме презират: ГОСПОД говори: Ще имате мир! Казват на всеки, който ходи според упорството на сърцето си: Няма да ви сполети зло!
Второзаконие 29:19
и когато чуе думите на тази клетва, да се ласкае в сърцето си и да каже: Ще имам мир, ако и да ходя в закоравяването на сърцето си! — за да погине напоеното заедно с жадното.
Еремия 3:17
В онова време ще нарекат Ерусалим престол ГОСПОДЕН и всичките народи ще се съберат при него за Името на ГОСПОДА в Ерусалим; и няма вече да следват упорството на злото си сърце.
Еремия 7:26
Но не Ме послушаха и не приклониха ухото си, а закоравиха врата си, постъпиха по-зле от бащите си.
Еремия 2:27
които казват на дървото: Ти си мой отец! — и на камъка: Ти си ме родил! — защото ми обърнаха гръб, а не лице, но във времето на бедствието си ще кажат: Стани и ни спаси!
Еремия 8:5
Защо този народ на Ерусалим се отвръща с вечно отвръщане? Държат здраво измамата, отказват да се обърнат.
Еремия 32:33
Те обърнаха към Мен гръб, а не лице. И Аз ги учех, като ставах рано и ги поучавах, но те не послушаха да приемат поука,
Неемия 9:29
Ти свидетелстваше против тях, за да ги обърнеш към закона Си, но те се възгордяха и не слушаха Твоите заповеди, а съгрешаваха против правилата Ти, чрез които, ако ги изпълнява човек, ще живее; и упорито обръщаха гръб и закоравяваха врата си, и не слушаха.
Осия 4:16
Защото Израил упорства като упорита юница. Сега ще ги пасе ГОСПОД като агнета на широки места.