Исая 34:8
Защото е ден на отмъщение от ГОСПОДА, година на възмездия за делото на Сион.
Исая 59:18
Според делата, така ще отплати — ярост на противниците Си, възмездие на враговете Си; ще отдаде възмездие на островите.
Исая 65:5-7
6
Ето, писано е пред Мен; няма да мълча, ще отплатя; да, ще отплатя в пазвите им
7
вашите беззакония и беззаконията на бащите ви, казва ГОСПОД, които кадиха по планините и Ме хулиха по хълмовете. Затова Аз ще отмеря първо отплатата им в пазвата им.
5
който казва: Махни се от мен, не се приближавай до мен, защото аз съм по-свят от теб! Такива са дим в ноздрите Ми, огън, горящ цял ден.
Йоил 3:7-16
7
Ето, Аз ще ги надигна от мястото, където ги продадохте, и ще върна възмездието ви на главата ви.
8
И ще продам синовете ви и дъщерите ви в ръката на юдовите синове и те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото ГОСПОД изговори това.
9
Прогласете това между народите, подгответе свещена война, вдигнете силните мъже; нека се приближат и се изкачат всичките воини!
10
Изковете плуговете си на мечове и сърповете си на копия; слабият нека каже: Аз съм силен мъж!
11
Бързайте и елате, всички околни народи, и се съберете! Там долу, ГОСПОДИ, отведи силните Си мъже!
12
Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи.
13
Изпратете сърпа, защото жетвата е узряла; елате, тъпчете, защото линът е пълен и каците преливат, защото злината им е голяма.
14
Множества, множества в долината на решението — защото е близо Денят на ГОСПОДА в долината на решението.
15
Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще задържат блясъка си.
16
И ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим. Небето и земята ще се потресат, но ГОСПОД ще бъде прибежище за народа Си и крепост за израилевите синове.
Амос 1:2-2
2
И каза: ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим; и ще скърбят пасбищата на овчарите и ще изсъхне върхът на Кармил.