3 Царе 22:19-23
23
И сега, ето, ГОСПОД е сложил лъжлив дух в устата на всички тези твои пророци и ГОСПОД е говорил зло за теб.
22
И ГОСПОД му каза: Как? А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И ГОСПОД каза: Примами го и ще сполучиш; излез и направи така.
21
Тогава излезе един дух и застана пред ГОСПОДА, и каза: Аз ще го примамя.
20
И ГОСПОД каза: Кой ще примами Ахав, за да се изкачи и да падне в Рамот-Галаад? И един каза едно, а друг каза друго.
19
А Михей каза: Затова чуй ГОСПОДНОТО слово: Видях ГОСПОДА, седнал на престола Си, и цялото небесно войнство стоеше около Него от дясната Му страна и от лявата Му страна.
Псалми 81:12
Затова ги предадох на упорството на сърцето им, ходиха по своите си намерения.
Притчи 1:31
затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици.
Притчи 1:32
Защото отстъплението на простите ще ги убие и безгрижието на безумните ще ги погуби.
Матей 24:24
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
2 Солунци 2:10-12
10
и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.
11
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
12
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.
Притчи 10:24
Това, от което се страхува безбожният, ще го постигне, а желанието на праведните ще се изпълни.
Исая 50:2
Защо дойдох и нямаше никой; виках и никой не отговори? Скъсила ли се е някак ръката Ми да не може да изкупва? Или нямам сила да избавям? Ето, със смъмрянето Си изсушавам морето, обръщам реките в пустиня, рибите им се вмирисват от липса на вода, умират от жажда.
Исая 65:12
вас ще определя за меч и вие всички ще се наведете за клане — защото виках, но не отговаряхте, говорех, но не слушахте, а вършехте онова, което беше зло пред Мен и избрахте това, в което нямам благоволение.
Притчи 1:24
Понеже аз виках, а вие отказахте, простирах ръката си, а никой не обърна внимание,
Еремия 7:13
И сега, понеже извършихте всички тези дела, заявява ГОСПОД, и Аз ви говорих, ставах рано и говорих, но вие не слушахте, и ви виках, но не отговорихте,
Матей 22:2-7
2
Небесното царство прилича на един цар, който направи сватба на сина си.
3
Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат.
4
Пак изпрати други слуги, като им каза: Кажете на поканените: Ето, приготвих обяда си: юнците ми и угоените ми са заклани и всичко е готово; елате на сватбата!
5
Но те пренебрегнаха поканата и се разотидоха: един на своята нива, а друг – по търговията си;
6
а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
7
А царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци, и изгори града им.
Исая 65:3
народ, който постоянно ме дразни в лицето Ми, коли жертви по градините и кади върху олтари от кирпичи;
4 Царе 21:2
Той върши зло пред ГОСПОДА според мерзостите на народите, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.
4 Царе 21:6
И преведе сина си през огъня, и се занимаваше с окултизъм и гадания, и се допитваше до запитвачи на духове и врачове. Той извърши много зло пред ГОСПОДА и Го разгневи.