Исая 1:11-15
14
Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; досада са за Мен, дотегна Ми да търпя.
15
И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, няма да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.
13
Не принасяйте вече лъжливи приноси! Тамянът е гнусота за Мен, новолунията, и съботите, и свикването на събранията; беззаконие заедно с тържествено събрание не мога да търпя.
12
Когато идвате да се явявате пред Мен, кой е поискал това от ръката ви, да тъпчете дворовете Ми?
11
Защо Ми е множеството на жертвите ви? — казва ГОСПОД. — Сит съм от всеизгаряния на овни и от тлъстина на угоени. И не Ми е угодна кръв на юнци и на агнета, и на козли.
Притчи 15:8
Жертвата на безбожните е мерзост за ГОСПОДА, а молитвата на праведните Му е благоугодна.
Притчи 21:27
Жертвата на безбожните е мерзост, а колко повече, когато се принася с лукавство!
Амос 5:21
Мразя, отвращавам се от празниците ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания.
Амос 5:22
Защото, ако ми принесете всеизгарянията и приносите си, няма да ги приема, и примирителните ви жертви от угоен добитък няма да погледна.
Второзаконие 23:18
Да не донасяш заплатата на блудница или цената на куче в дома на ГОСПОДА, своя Бог, за никакъв обрек, защото и двете са мерзост за ГОСПОДА, твоя Бог.
Исая 66:17
Онези, които се освещават и очистват за градините след една ашера в средата, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, заедно ще се довършат, заявява ГОСПОД,
Исая 65:3
народ, който постоянно ме дразни в лицето Ми, коли жертви по градините и кади върху олтари от кирпичи;
Исая 65:4
който седи в гробовете и нощува в скришни места; който яде свинско месо и в съдовете му има вариво от гнусотии;
Второзаконие 14:8
и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя; тя е нечиста за вас; да не ядете месото им и да не се допирате до труповете им.
Левит 2:2
Да го донесе на свещениците, синовете на Аарон, и свещеникът да вземе една пълна шепа от пшеничното му брашно и от маслото му и всичкия му ливан и да изгори на олтара, колкото е за спомен от него; това е жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.
Исая 65:12
вас ще определя за меч и вие всички ще се наведете за клане — защото виках, но не отговаряхте, говорех, но не слушахте, а вършехте онова, което беше зло пред Мен и избрахте това, в което нямам благоволение.
Съдии 5:8
Избраха си нови богове; тогава в портите настана война. Виждаше ли се щит или копие между четиридесет хиляди в Израил?
Съдии 10:14
Идете и викайте към боговете, които сте си избрали; нека те ви избавят във времето на бедствието ви!