Исая 61:6
А вие ще се наречете свещеници на ГОСПОДА, ще ви казват служители на нашия Бог. Ще ядете богатството на народите и ще влезете в тяхната слава.
Изход 19:6
И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които трябва да кажеш на израилевите синове.
Еремия 13:18-22
20
Повдигни очите си и виж идващите от север. Къде е стадото, което ти се даде, хубавите ти овце?
21
Какво ще кажеш, когато те накаже? А ти ги научи да началстват над теб като князе. Няма ли да те обземат болки както раждаща жена?
22
А ако кажеш в сърцето си: Защо ми се случи това? — поради множеството на беззаконията ти се вдигнаха полите ти и петите ти бяха насилени.
19
Градовете на юг се затвориха и няма кой да отвори. Целият Юда е откаран в плен, напълно е откаран в плен.
18
Кажи на царя и на царицата-майка: Снишете се, седнете, защото падна от главата ви короната на славата ви.
1 Петрово 2:5
вие също като живи камъни се съграждате в духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Иисус Христос.
1 Петрово 2:9
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
Откровение 1:6
и който ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство за вечни векове! Амин.
Откровение 5:10
и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват над земята.
Откровение 20:6
Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.