Исая 30:27
Ето, Името на ГОСПОДА идва отдалеч; гневът Му гори и гъстият Му дим се издига; устните Му са пълни с ярост и езикът Му е като огън пояждащ,
Исая 30:28
и диханието Му — като прелял поток, който стига до шията, за да пресее народите в ситото на суетата; и ще има заблудителна юзда в челюстта на народите.
Исая 30:33
Защото Тофет е отдавна приготвен и за царя е подготвен. Дълбок и широк го направи, кладата му е с огън и много дърва; като поток от сяра диханието на ГОСПОДА ще го запали.
Псалми 11:6
Ще навали примки над безбожните, огън и сяра, и изгарящ вятър е делът на чашата им.
Псалми 21:9
Като огнена пещ ще ги направиш във времето на присъствието Си. ГОСПОД ще ги погълне в яростта Си и огън ще ги пояде.
Псалми 50:3
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; пред Него — огън пояждащ и около Него — силна буря.
Псалми 97:3
Огън върви пред Него и изгаря противниците Му отвсякъде.
Амос 7:4
Така ми показа Господ БОГ: Ето, Господ БОГ извика да съди чрез огън и огънят пояде голямата бездна и щеше да пояде и израилевия дял.
Матей 22:7
А царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци, и изгори града им.
2 Солунци 1:6-9
6
Понеже е справедливо за Бога да отплати скръб на онези, които ви наскърбяват,
7
а на вас, наскърбените, да даде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с ангелите на Своята мощ
8
в пламтящ огън, за да даде възмездие на онези, които не познават Бога и които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Иисус.
9
Такива ще бъдат наказани с вечна погибел далеч от лицето на Господа и от славата на Неговата сила,
2 Петрово 3:10-12
10
Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.
11
И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие,
12
като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят?
Еремия 4:3
Защото така казва ГОСПОД на юдовите мъже и на Ерусалим: Разорете си нови ниви и не сейте между тръни.
Данаил 11:40
И във времето на края южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще го връхлети с колесници и конници и много кораби; и ще влезе в земите и ще наводни, и ще премине.