Исая 6:13
И една десета част да е още в нея, отново ще бъде опустошена; но както дървото и дъба, когато се отсекат, остава пънът им, така светият род е пънът й.
Еремия 30:11
Защото Аз съм с теб, заявява ГОСПОД, за да те спася. Защото ще сложа край на всичките народи, където съм те разпръснал; но на теб няма да сложа край, а ще те накажа с право и никак няма да те изкарам невинен.
Йоил 2:14
Кой знае? Може да се върне и да се разкае, и да остави след Себе Си благословение, хлебен принос и възлияние за ГОСПОДА, вашия Бог!
Амос 9:8
Ето, очите на Господ БОГ са против грешното царство, и Аз ще го погубя от лицето на земята; само че няма да погубя напълно якововия дом, заявява ГОСПОД.
Амос 9:9
Защото, ето, Аз заповядвам, и ще пресея израилевия дом между всичките народи, както се пресява в сито, но и зрънце няма да падне на земята.
Матей 24:22
И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавило нито едно същество; но заради избраните онези дни ще се съкратят.
Марк 13:20
И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавило нито едно създание; но заради избраните, които Той избра, Той е съкратил дните.
Римляни 9:27-29
27
А Исая вика за Израил: ?Ако и да е броят на израилтяните като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси;
28
защото Господ ще изпълни на земята казаното (по правда) от Него, като го извърши и завърши бързо.“
29
И както Исая е казал по-преди: ?Ако Господ на Войнствата не ни беше оставил потомство, като Содом бихме станали и на Гомора бихме се оприличили.“
Римляни 11:5
Така и понастоящем има остатък, избран по благодат.
Римляни 11:6
Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат, (а ако е от дела, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело).
Римляни 11:24-26
24
Понеже, ако ти си бил отсечен от дивата по природа маслина и противно на естеството си бил присаден на питомна маслина, то колко повече тези, които са естествени клони, ще бъдат присадени на своята собствена маслина!
25
Защото, братя, не искам да не знаете тази тайна – за да не се мислите за мъдри – че частично закоравяване сполетя Израил, докато влезе пълният брой на езичниците.
26
И така, целият Израил ще се спаси, както е писано: ?Избавителят ще дойде от Сион, Той ще отвърне безбожието от Яков;