Исая 11:6-9
9
Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия Ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знание за ГОСПОДА, както водите покриват морето.
8
Сукалче ще играе над дупката на пепелянка и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на усойница.
7
Кравата и мечката ще пасат и малките им ще си почиват заедно, и лъвът ще яде слама както говедото.
6
Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води.
Исая 35:9
Лъв няма да има там и хищен звяр няма да се изкачи по него, няма да се намери там, а изкупените ще ходят по него.
Деяния 9:1
А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника
Деяния 9:19-21
19
И като прие храна, доби сила. И Савел преседя няколко дни с учениците в Дамаск.
20
И веднага започна да проповядва по синагогите за Иисус, че Той е Божият Син.
21
И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли това този, който в Ерусалим съсипвал онези, които призовавали това име, и затова е дошъл и тук – за да ги закара вързани при главните свещеници?
1 Коринтяни 6:9-11
9
Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,
10
нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
11
И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.
Тит 3:3-7
3
Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.
4
Но когато се яви благостта и човеколюбието на Бога, нашия Спасител,
5
Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух,
6
когото изля изобилно върху нас чрез Иисус Христос, нашия Спасител,
7
така че, като сме оправдани чрез Неговата благодат, да станем наследници според надеждата на вечния живот.
Битие 3:14
И ГОСПОД Бог каза на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни! По корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си!
Битие 3:15
Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.
Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вас.
Откровение 12:7-9
7
И стана война на небето: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели,
8
но те не надвиха и не се намери място за тях на небето.
9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.
Откровение 20:2
Той улови змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за хиляда години,
Откровение 20:3
и го хвърли в бездната, и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Исая 2:4
Бог ще съди между народите и ще отсъжда между много племена. И те ще изковат мечовете си на плугове и копията си — на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч и няма вече да се учат на война.
Исая 11:9
Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия Ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знание за ГОСПОДА, както водите покриват морето.
Михей 4:3
Бог ще съди между много племена и ще отсъжда между силни народи до далечни страни. И те ще изковат мечовете си на плугове и копията си — на сърпове; народ против народ няма да вдигне меч и няма вече да се учат на война.
Исая 65:11
А вие, които оставяте ГОСПОДА, които забравяте светия Ми хълм, които приготвяте трапеза за Гад и които правите възлияние за Мени,
Езекил 43:11
И ако се засрамят за всичко, което са вършили, им покажи очертанията на дома и устройството му, и изходите му, и входовете му, и всичките му очертания, и всичките му наредби, и всичките му очертания, и всичките му закони; и ги напиши пред тях, за да пазят всичките му очертания и всичките му наредби, и да ги изпълнят.
Захария 8:3
Така казва ГОСПОД: Върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече Град на истината, и хълмът на ГОСПОДА на Войнствата — Светият хълм.
Захария 14:20
В онзи ден на звънците на конете ще има надпис: Свят на ГОСПОДА. И котлите в дома ГОСПОДЕН ще бъдат като легените пред олтара.
Захария 14:21
И всеки котел в Ерусалим и в Юда ще бъде свят на ГОСПОДА на Войнствата; и всички, които жертват, ще идват и ще вземат от тях и ще варят в тях. И в онзи ден няма вече да има търговец в дома на ГОСПОДА на Войнствата.
Откровение 14:1
И видях, и ето: Агнето стоеше на хълма Сион и с Него сто четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото Име и Името на Неговия Отец написано на челата им.