Исая 49:4
А аз казах: Напразно съм се трудил, напусто и за нищо съм изтощавал силата си. Но наистина правото ми е у ГОСПОДА и наградата ми е у моя Бог.
Исая 55:2
Защо харчите пари за това, което не е хляб, и труда си — за това, което не насища? Послушайте Ме внимателно и ще ядете доброто и душата ви ще се наслаждава на тлъстината.
Исая 61:9
Потомството им ще бъде познато между народите и издънките им — между племената. Всички, които ги гледат, ще ги познаят, че те са род, благословен от Бога.
Левит 26:3-10
10
Ще ядете от старото, остарялото жито; ще извадите старото за да внесете новото.
9
Аз ще погледна благосклонно към вас, ще ви направя плодовити и ще ви умножа, и ще утвърдя с вас завета Си.
8
Петима от вас ще гонят сто души, а сто от вас ще гонят десет хиляди; и враговете ви ще падат пред вас от меч.
7
Ще гоните враговете си и те ще падат пред вас от меч.
6
И Аз ще дам мир на земята, ще си лягате и никой няма да ви плаши. Ще изтребя злите зверове от земята и меч няма да мине през земята ви.
5
Вършитбата ви ще трае до гроздобер, а гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си.
4
тогава ще дам дъждовете ви на времето им и земята ще даде реколтата си, и полските дървета ще дадат плода си.
3
Ако ходите по наредбите Ми и пазите заповедите Ми, и ги вършите,
Левит 26:20-10
Левит 26:22-10
Левит 26:29-10
Второзаконие 28:3-12
12
ГОСПОД ще отвори за теб доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжда на земята ти на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем.
11
ГОСПОД ще ти даде изобилни блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ти да ти я даде.
10
Тогава всичките народи на земята ще видят, че ти се наричаш с ГОСПОДНОТО Име, и ще се страхуват от теб.
9
ГОСПОД ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е заклел, ако спазваш заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, и ходиш в Неговите пътища.
8
ГОСПОД ще заповяда за теб благословението в житниците ти и във всичко, което предприема ръката ти, и ще те благославя в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.
7
ГОСПОД ще предаде разбити пред теб враговете ти, които се надигат против теб; по един път ще излизат против теб, а по седем пътя ще бягат пред теб.
6
Благословен ще бъдеш във входа си и благословен ще бъдеш в изхода си.
5
Благословени ще бъдат кошът ти и нощвите ти.
4
Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъка ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.
3
Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето.
Второзаконие 28:38-42
42
Всичките ти дървета и плода на земята ти ще владее скакалецът.
41
Ще раждаш синове и дъщери, но те няма да бъдат твои, защото ще отиват в плен.
40
Ще имаш маслини по всичките си области, но с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.
39
Ще засаждаш и обработваш лозя, но нито ще пиеш от виното, нито ще събираш гроздето, защото червеят ще ги изяде.
38
Ще изнасяш много семе на полето, а ще събираш малко, защото скакалецът ще го изяде.
Осия 9:11-14
11
Ефрем е като птица, славата му ще отлети. Няма раждане, няма утроба, няма зачатие.
12
Но и да отгледат синовете си, пак ще ги лиша от тях, — човек да не остане; защото горко им, когато се оттегля от тях!
13
Ефрем Ми се видя като Тир, насаден на пасбище, но Ефрем ще изведе синовете си за убиеца.
14
Дай им, ГОСПОДИ! Какво да дадеш? Дай им утроба, която помята, и сухи гърди!
Агей 1:6
Посяхте много, но събрахте малко; ядете, но не се насищате; пиете, но не се напивате; обличате се, но не се стопляте; и надничарят получава надницата си в пробита кесия.
Агей 2:19
Семето още ли е в житницата? Дори лозата, смокинята, нарът и маслиновото дърво още не са родили. От този ден ще ви благословя.
Малахия 3:10
Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие!
1 Коринтяни 15:58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
Исая 61:9
Потомството им ще бъде познато между народите и издънките им — между племената. Всички, които ги гледат, ще ги познаят, че те са род, благословен от Бога.
Битие 12:2
Ще те направя голям народ и ще те благословя, и ще възвелича името ти, и ще бъдеш за благословение.
Битие 17:7
И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след теб през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб.
Псалми 115:14
ГОСПОД ще ви умножи, вас и децата ви.
Псалми 115:15
Ще бъдете благословени от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.
Еремия 32:38
И те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог.
Еремия 32:39
И ще им дам едно сърце и един път, за да се боят винаги от Мен, за тяхно добро и за добро на синовете им след тях.
Захария 10:8
Ще им свирна и ще ги събера, защото Аз ги изкупих; и ще се умножат, както се бяха умножили.
Захария 10:9
И ще ги посея между народите и те ще Ме помнят в дал��чни места, и ще живеят с децата си, и ще се върнат.
Деяния 2:39
Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.
Деяния 3:25
Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог направи с бащите ви, като каза на Авраам: ?В твоето потомство ще се благословят всички земни племена.“
Деяния 3:26
Бог, като възкреси Слугата Си, Го изпрати първо до вас, за да ви благославя, като отвръща всеки един от вас от злините ви.
Римляни 4:16
Затова оправданието е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да бъде сигурно за цялото потомство – не само за това, което е от закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички нас,
Римляни 9:7
нито всички са деца, понеже са Авраамово потомство, а ?по Исаак ще се нарече твоето потомство.“
Римляни 9:8
Значи не децата, родени по плът, са Божии деца, а децата, родени според обещанието, се считат за потомство.
Галатяни 3:29
И ако сте Христови, то вие сте Авраамово потомство и наследници по обещание.