Исая 2:2
В последните дни хълмът на дома ГОСПОДЕН ще се утвърди на върха на планините и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стичат на него.
Исая 2:3
И много народи ще отидат и ще кажат: Елате, да се изкачим на хълма ГОСПОДЕН, в дома на Якововия Бог! Той ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в пътеките Му. Защото от Сион ще излезе поучението и словото ГОСПОДНО — от Ерусалим.
Исая 11:10
И в онзи ден Есевият корен, който ще стои като знаме на народите — към него ще прибягват племената и покоят му ще бъде слава.
Исая 55:5
Ето, ще призовеш народ, когото не познаваш; и народ, който не те е познавал, ще тича при теб заради ГОСПОДА, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото те е прославил.
Псалми 22:27
Ще си спомнят и ще се обърнат към ГОСПОДА всичките земни краища и ще се поклонят пред Теб всичките племена на народите,
Римляни 9:24-26
24
нас, които призова не само измежду юдеите, а и измежду езичниците?
25
Както казва и в Осия: ?Ще нарека Мой народ онзи, който не беше Мой народ, и възлюбена – тази, която не беше възлюбена“;
26
?И на същото място, където им се каза: Не сте Мой народ; там ще се нарекат синове на живия Бог.“
Римляни 9:30-26
Римляни 10:20
А Исая се осмелява да каже: ?Намерен бях от онези, които не Ме търсеха; явен станах на тези, които не питаха за Мен.“
Ефесяни 2:12
в онова време бяхте без Христос, отлъчени от израилевото гражданство и чужди на заветите на обещанието, без да имате никаква надежда и без Бог на света.
Ефесяни 2:13
Но сега в Христос Иисус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.
Исая 40:9
Изкачи се на висока планина, ти, Сионе, който носиш добра вест! Издигни силно гласа си, ти, Ерусалиме, който носиш добра вест! Издигни глас, не бой се, кажи на юдовите градове: Ето вашият Бог!
Исая 41:27
Пръв Аз казах на Сион: Ето, ето ги! И дадох на Ерусалим благовестител.
Исая 45:22
Към Мен се обърнете и спасени бъдете, всички земни краища, защото Аз съм Бог и няма друг.
Йоан 1:29
На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света!
Исая 43:1
И сега, така казва ГОСПОД, Създателят ти, Якове, и Творецът ти, Израилю: Не бой се, защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой.
Исая 63:19
Ние сме станали такива, над които Ти никога не си владял, които не са били наричани с Твоето Име.
Осия 1:10
Но броят на израилевите синове ще бъде като морския пясък, който не може да се премери и не може да се преброи. И вместо онова, което им се каза: Не сте Мой народ, ще им се каже: Синове на живия Бог.
Захария 2:11
И в онзи ден много народи ще се прилепят към ГОСПОДА и ще Ми бъдат народ. И Аз ще обитавам сред теб и ще познаеш, че ГОСПОД на Войнствата Ме е изпратил при теб.
Захария 8:22
И ще дойдат много племена и силни народи да потърсят ГОСПОДА на Войнствата в Ерусалим и да се помолят пред ГОСПОДА.
Захария 8:23
Така казва ГОСПОД на Войнствата: В онези дни десет мъже от всякакви езици на народите ще хванат, да, ще хванат полата на един мъж юдеин и ще кажат: Искаме да ходим с вас, защото чухме, че Бог е с вас.
1 Петрово 2:10
които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.