Исая 24:14
Тези ще издигнат глас, ще пеят за величието на ГОСПОДА, ще извикат от морето.
Исая 52:8
Гласът на стражите ти! Издигат глас, заедно викат от радост, защото виждат ясно с очите си как ГОСПОД се връща в Сион.
Исая 52:9
Тържествувайте, запейте заедно, ерусалимски развалини, защото ГОСПОД утеши народа Си, изкупи Ерусалим!
Йов 29:13
Благословението на загиващия идваше над мен, сърцето на вдовицата аз правех да ликува.
Псалми 66:4
Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, ще възпява Името Ти. (Села.)
Еремия 31:7
Защото така казва ГОСПОД: Пейте с радост за Яков и ликувайте за главата на народите! Прогласете, прославете и кажете: Спаси, ГОСПОДИ, народа Си, остатъка от Израил!
Яков 5:13
Страда ли някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.
Матей 8:12
а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 13:42
и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Матей 22:13
Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Лука 13:28
Ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени навън.
Яков 5:1
Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.