Псалми 34:10
Лъвчета търпят нужда и глад, но онези, които търсят ГОСПОДА, няма да бъдат лишени от никое добро.
Псалми 37:19
Те няма да се посрамят във време на зло и в дни на глад ще бъдат сити.
Псалми 37:20
А безбожните ще се изтребят и враговете на ГОСПОДА ще бъдат като агнешката тлъстина — ще изчезнат, в дим ще изчезнат.
Малахия 3:18
Тогава отново ще различите между праведен и безбожен, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи.
Лука 14:23
И господарят каза на слугата: Излез по пътищата и оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;
Лука 14:24
защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.
Лука 16:24
И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в този пламък.
Лука 16:25
Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както Лазар – злините; а сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
Исая 61:7
Вместо срама си ще получите двойно и вместо позора си ще ликуват в своя дял. Затова в земята си ще притежават двойно, ще имат вечна радост.
Исая 66:5
Слушайте словото на ГОСПОДА, вие, които треперите от словото Му: Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето Име, казват: Нека се прослави ГОСПОД, че да видим радостта ви! Но те ще се посрамят.
Исая 66:14
И ще видите и сърцето ви ще се зарадва, и костите ви ще цъфтят като зеленина. И ще се познае ръката на ГОСПОДА към слугите Му, а на враговете Си ще се гневи.
Данаил 12:2
И много от спящите в пръстта на земята ще се събудят — едните за вечен живот, а другите за позор и вечно презрение.