Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 10:4
Който работи с немарлива ръка, ще обеднее, а ръката на трудолюбивия обогатява.
Притчи 23:20
Не бъди между пияници, с лакоми месоядци,
Притчи 23:21
защото пияницата и гуляйджията осиромашават и сънливостта облича в дрипи.
Притчи 24:30-34
33
Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън —
34
и беднотията ти ще дойде като разбойник, и нуждата ти — като въоръжен мъж.
30
Минах покрай нивата на ленивия и покрай лозето на човека без разум,
32
И аз, като видях, размислих в сърцето си, погледнах и си взех поука.
31
и ето, всичко беше обрасло с тръни, коприва беше покрила повърхността му и каменната му ограда беше съборена.
Матей 25:26
А господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял и събирам, където не съм пръскал.
Римляни 12:11
В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;
Евреи 6:12
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.
Притчи 28:24
Който краде баща си или майка си и казва: Не е грях! — той е другар на разбойника.
Йов 30:29
На чакалите аз станах брат и на камилоптиците — другар.
Лука 15:13
И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там пропиля имота си с разпуснатия си живот.
Лука 15:14
А след като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение.
Лука 16:1
Каза още на учениците си: Един богаташ имаше настойник, когото обвиниха пред него, че разпилявал имота му.
Лука 16:2
И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си защото не можеш вече да бъдеш настойник.