Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 12:18
Има такъв, чието необмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите е изцеление.
Притчи 16:28
Лъжлив човек сее раздори и клюкарят разделя най-близки приятели.
Притчи 26:20-22
22
Думите на клюкаря са като сладки залъци и слизат вътре в корема.
21
Както въглища за жар и дърва за огън, така е и свадлив човек да разпалва свада.
20
Където няма дърва, огънят изгасва и където няма клюкар, раздорът престава.
Левит 19:16
Да не обикаляш между народа си като клеветник и да не се надигнеш против кръвта на ближния си. Аз съм ГОСПОД.
Псалми 52:2
Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.
Псалми 64:3
които острят езика си като меч и прицелват стрелите си — горчиви думи —
Псалми 64:4
за да застрелят тайно безукорния; внезапно го застрелват и не се боят.