Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 1:7
Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление.
Притчи 1:22
Докога, пр'ости, ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на присмиванията си, и безумните ще мразят знанието?
Притчи 17:16
Какво ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост, като няма разум?
Псалми 1:1
Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,
Псалми 1:2
а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!
Матей 8:34
И ето, целият град излезе да посрещне Иисус; и като Го видяха, Му се примолиха да си отиде от техните области.
1 Коринтяни 8:1
А относно идоложертвеното: Знаем, че ние всички имаме знание! Знанието възгордява, а любовта изгражда.
Числа 24:15
И като започна речта си, каза: Така заявява Валаам, синът на Веор, и така заявява човекът с отворени очи;
Числа 24:16
така заявява онзи, който чува Божиите думи, който има знание за Всевишния, който вижда видението на Всемогъщия, който пада, но очите му са отворени:
1 Коринтяни 14:12
Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за изграждане на църквата.
Филипяни 1:15
Някои наистина проповядват Христос дори от завист и от желание за препирни, а някои и от добра воля.
2 Петрово 2:15-19
15
които оставиха правия път и се отклониха, като последваха пътя на Валаам Веоров, който обикна заплатата на неправдата,
16
но беше изобличен за своето беззаконие, когато нямо магаре проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка.
17
Те са безводни кладенци, мъгли, тласкани от буря, за които е запазена тъмнината на мрака (до века).
18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.