Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Изход 33:16
защото как ще се познае сега, че съм намерил благоволение пред Теб, аз и Твоят народ? Нали чрез Твоето идване с нас, така че да бъдем отделени аз и Твоят народ от всеки народ, който е по лицето на земята!
Захария 7:3
да говорят на свещениците на дома на ГОСПОДА на Войнствата и на пророците и да кажат: Да плача ли в петия месец, като се отделя, както правих толкова години?
Римляни 1:1
Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие,
2 Коринтяни 6:17
Затова, ?излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, ?и не се допирайте до нечисто“, и: ?Аз ще ви приема,
Юда 1:19
Тези са, които правят разцепления, душевни хора, които нямат Духа.
Притчи 2:1-6
5
тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието познание —
6
защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
3
да, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума;
4
ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища,
1
Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми в себе си,
2
така че да е внимателно ухото ти към мъдростта и да приклониш сърцето си към разума,
Матей 13:11
А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
Матей 13:44
Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, го скрива и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.
Марк 4:11
И Той им каза: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се дава в притчи;
Ефесяни 5:15-17
15
И така, внимавайте добре как се държите – не като глупави, а като мъдри,
16
като изкупувате благоприятното време, понеже дните са лоши.
17
Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.
Притчи 14:10
Сърцето познава собствената си мъка и чужд не участва в неговата радост.
Притчи 17:14
Започването на кавга е като отприщване на вода, затова остави караницата, преди да се е разпалила.
Притчи 20:3
За човека е чест да страни от препирня, а всеки глупак ще се втурне в нея.
Притчи 20:19
Който обикаля като клюкар, открива тайни, затова не се свързвай с такъв, който отваря широко устните си.
Притчи 24:21
Сине мой, бой се от ГОСПОДА и от царя и не се свързвай със смутители,
Притчи 26:17
Както един, който хваща куче за ушите, така е минувачът, който се бърка в чужда разправия.
Исая 26:8
Да, в пътя на Твоите присъди, ГОСПОДИ, Те чакахме; към Твоето Име и към Твоя спомен е желанието на душата ни.
Исая 26:9
С душата си копнея за Теб нощем; да, и с дълбочината на духа си Те търся в зори, защото, когато Твоите присъди се вършат на земята, жителите на света се учат на правда.
Еремия 15:17
Не седях в събранието на присмивачите-шегаджии, нито се радвах с тях. Седях сам поради ръката Ти, защото Ти ме изпълни с негодувание.
Марк 1:35
А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше.