Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 1:5
Мъдрият нека слуша и ще увеличи знание и разумният ще получи мъдър съвет,
Притчи 4:5
Придобий мъдрост, придобий разум! Не забравяй и не се отклонявай от думите на устата ми.
Притчи 4:7
Началото е мъдрост; придобивай мъдрост и с всичко придобито придобивай разум.
Притчи 9:9
Давай съвет на мъдрия и той ще стане още по-мъдър; учй праведния и той ще увеличи знание.
Притчи 10:14
Мъдрите съхраняват знание, а устата на безумния е близка гибел.
Притчи 15:14
Сърцето на разумния търси знание, а устата на безумните се храни с глупост.
Притчи 23:23
Купувай истина и не я продавай, и мъдрост, и поука, и разум.
3 Царе 3:9
Затова дай на слугата Си слушащо сърце, за да съди народа Ти и да различава между добро и зло, защото кой може да съди този Твой голям народ?
Псалми 119:97-104
101
Въздържах краката си от всеки лош път, за да пазя словото Ти.
102
Не се отклоних от Твоите присъди, защото Ти, Ти си ме поучавал.
103
Колко са сладки за небцето ми Твоите думи, повече от мед в устата ми!
104
От Твоите правила получавам разум, затова мразя всеки лъжлив път. Нун
100
По-разумен съм от старите, защото опазих правилата Ти.
99
По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението ми.
97
Колко обичам Твоя закон! Цял ден той е размишлението ми.
98
Твоите заповеди ме правят по-мъдър от враговете ми, защото са винаги с мен.
Лука 8:8-10
8
А друго падна на добра земя и като порасна, даде стократен плод. И като каза това, извика: Който има уши да слуша, нека слуша.
9
А учениците Му Го попитаха за значението на тази притча.
10
Той каза: На вас е дадено да знаете тайните на Божието царство; а на другите се проповядва с притчи, така че да гледат, а да не виждат и да чуват, а да не разбират.
Лука 10:39
Тя имаше сестра на име Мария, която седна при краката на Иисус и слушаше словото Му.
2 Тимотей 3:15-17
15
и че от детинство знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Иисус.
16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;
17
за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
Яков 1:5
Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.