Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 10:15
Имотът на богатия е неговият укрепен град, съсипия за бедните е тяхната бедност.
Притчи 11:4
В ден на гняв богатствата не ползват, а правдата избавя от смърт.
Второзаконие 32:31
Защото тяхната канара не е като нашата Канара — дори самите ни врагове съдят за това.
Йов 31:24
Ако съм положил надеждата си в злато и на чистото злато съм казал: Упование мое! —
Йов 31:25
ако съм се радвал, че богатството ми е голямо, и че ръката ми е придобила много,
Псалми 49:6-9
9
за да живее вечно и да не види изтление.
8
защото скъпо е изкупването на душите им и човек трябва да престане завинаги да се опитва —
6
които се уповават на имота си и се хвалят с изобилието на богатството си!
7
Никой не може по никакъв начин да изкупи брат си, нито да даде на Бога откуп за него —
Псалми 52:5-7
6
А праведните ще видят и ще се убоят, и ще му се присмеят:
7
Ето човека, който не направи Бога свое прибежище, а се уповаваше на многото си богатства и се утвърждаваше в лукавството си.
5
И Бог ще те съкруши навеки, ще те сграбчи и ще те изтръгне от шатрата ти, и ще те изкорени от земята на живите. (Села.)
Псалми 62:10
Не се уповавайте на насилие и не възлагайте на грабителство суетна надежда; ако богатството расте, не прилепвайте сърцето си към него.
Псалми 62:11
Веднъж говори Бог, и два пъти чух това — че силата е Божия.
Еклесиаст 7:12
защото мъдростта е защита, както и парите са защита, но предимството на знанието е, че мъдростта оживява онези, които я имат.
Лука 12:19-21
19
И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пий и се весели.
20
А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде?
21
Така става с този, който събира имот за себе си, а не е богат спрямо Бога.