Притчи 18:6
Устните на безумния причиняват препирня и устата му предизвиква бой.
Притчи 21:24
Безочливо надменният — присмивател е името му — действа с безмерна гордост.
Притчи 22:8
Който сее беззаконие, ще пожъне беда и тоягата ще сложи край на яростта му.
Притчи 28:25
Човек с надменна душа причинява разпри, но който се уповава на ГОСПОДА, ще бъде богато наситен.
1 Царе 2:3
Не трупайте горди думи; да не излиза високомерие от устата ви, защото ГОСПОД е Бог на знание и от Него се претеглят делата.
Йов 5:21
Ще бъдеш скрит от бича на езика и няма да се плашиш от насилие, когато дойде.
Псалми 12:3
ГОСПОД да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно,
Псалми 31:18
Нека млъкнат лъжливите устни, които с гордост и презрение говорят нагло против праведния!
Псалми 52:1
(По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно.
Псалми 52:2
Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.
Псалми 57:4
Душата ми е сред лъвове, лежа между огнедишащи хора, чиито зъби са копия и стрели, а езикът им — остър меч.
Данаил 7:20
и за десетте рога на главата му, и за другия рог, който излезе нагоре и пред който паднаха три; за рога, който имаше очи и уста, която говореше големи неща, и който на вид беше по-голям от другарите си.
Яков 3:5
Така и езикът е малка част, но с големи неща се хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва!
Яков 3:6
И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.
2 Петрово 2:18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
Откровение 15:5
И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството.
Откровение 15:6
И седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма облечени в чисти и блестящи ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси.
Притчи 12:6
Думите на безбожните са засада за кръвопролитие, а устата на праведните ще ги избави.
Римляни 10:9
Защото, ако изповядаш с устата си, че Иисус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
Римляни 10:10
Защото със сърце се вярва за оправдание, и с уста се прави изповед за спасение.
Откровение 3:10
Понеже си опазил словото на Моето търпение, и Аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита земните жители.
Откровение 12:11
А те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт.