Притчи 19:12
Гневът на царя е като реване на лъв, а благоволението му е като роса на тревата.
Притчи 19:13
Безумен син е погибел за баща си и препирните на жена са неспирен капчук.
Притчи 20:8
Цар, който седи на съдийски престол, разпръсва всяко зло с очите си.
Притчи 20:26
Мъдър цар отлъчва безбожните и докарва върху тях колелото.
Притчи 22:11
Който обича чистота на сърцето и има благодат на устните си, царят му е приятел.
Притчи 25:5
Отдели безбожния от царя, и престолът му в правда ще се утвърди.
Притчи 29:12
Владетел, който слуша лъжливи думи, всичките му служители са безбожни.
Псалми 101:4-8
8
Всяка сутрин ще погубвам всичките безбожни на земята, за да изтребя от града на ГОСПОДА всички, които вършат беззаконие.
6
Очите ми ще бъдат върху верните на земята, за да живеят с мен; който ходи в съвършен път, той ще ми служи.
7
Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; който говори лъжа, няма да устои пред очите ми.
4
Лъжливо сърце ще отстъпи от мен, няма да познавам зло.
5
Който клевети тайно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надменно сърце, него няма да търпя.
Матей 24:45-51
45
Кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна навреме?
46
Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.
47
Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
48
Но ако онзи зъл слуга каже в сърцето си: Господарят ми се бави;
49
и започне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците,
50
господарят на онзи слуга ще дойде в ден, в който той не го очаква, и в час, който той не знае,
51
и като го посече, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Лука 12:42-48
42
Господ каза: И така, кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над домочадието си, за да им дава навреме определената храна?
43
Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така.
44
Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
45
Но ако онзи слуга каже в сърцето си: Господарят ми се забави; и започне да бие слугите и слугините, да яде, да пие и да се напива,
46
то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го посече, ще определи неговата участ с невярващите.
47
И онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е бил готов и не е постъпил по волята му, много ще бъде бит.
48
А онзи, които не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще се изисква.
Притчи 10:5
Който събира лятно време, е разумен син, а който спи в жетва, е син, който докарва срам.
Притчи 17:2
Мъдър слуга ще владее над син, който докарва срам, и ще вземе дял от наследството между братята.
Притчи 19:26
Който съсипва баща си и прогонва майка си, е син, който нанася срам и позор.