Йов 18:18
Закарват го от светлината в тъмнина и го изгонват от света.
Йов 27:20-22
21
Източният вятър го отнася и той си отива, изтръгва го от мястото му.
22
Хвърля камъни срещу него без пощада, той бяга отчаяно от ръката Му.
20
Ужаси го обземат като води, вихрушка го отвлича през нощта.
Псалми 58:9
Преди да могат котлите ви да усетят огъня от тръните, сурови или обгорели, Той с вихрушка ще ги помете.
Данаил 5:26-30
26
Това е значението на това нещо: Мене: Бог е преброил дните на царството ти и ги е свършил.
27
Текел: Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен.
28
Перес: Царството ти се раздели и се даде на мидяните и персите.
29
Тогава Валтасар заповяда и облякоха Даниил в мораво, окачиха златна огърлица около шията му и прогласиха за него, че ще бъде третият властник в царството.
30
В същата нощ Валтасар, царят на халдйците, беше убит.
Йоан 8:21
И Иисус пак им каза: Аз си отивам и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
Йоан 8:24
По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото, ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греховете си.
Римляни 9:22
Но какво от това, ако Бог, искайки да покаже гнева Си и да изяви силата Си, е търпял с голямо дълготърпение съдовете на гнева, приготвени за погибел,
1 Солунци 5:3
Когато казват: Мир и безопасност; тогава ще дойде върху тях внезапна погибел както болките върху бременна жена; и няма да избегнат.
Битие 49:18
Твоето спасение чакам, ГОСПОДИ!
Йов 13:15
И да ме убие, пак на Него се надявам, но пътищата си ще защитя пред Него.
Йов 19:25-27
27
когото сам аз ще видя и моите очите ще гледат, но не като чужденец. Вътрешностите ми вътре в мен топят се.
25
Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последното време ще застане на земята.
26
И след като изтлее кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога,
Псалми 23:4
Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Псалми 37:37
Забележи непорочния и гледай праведния, защото човекът на мира ще има бъдеще,
Лука 2:29
Сега, Владетелю, Ти пускаш слугата Си да си отиде в мир, според думата Си.
1 Коринтяни 15:55-58
55
"О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?"
56
Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът;
57
но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Иисус Христос!
58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.
2 Коринтяни 1:9
но ние самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите,
2 Коринтяни 5:8
И така, ние сме дързостни и предпочитаме да сме далеч от тялото и да дойдем у дома при Господа.
Филипяни 1:21
Защото животът за мен е Христос, а смъртта – придобивка.
Филипяни 1:23
защото съм притиснат между двете; понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което е много по-добре,
2 Тимотей 4:18
И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в Небесното Си царство, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.
Откровение 14:13
И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени мъртвите, които отсега нататък умират в Господа. Да! – казва Духът – за да си починат от трудовете си, защото делата им ги следват.