Притчи 13:14
Поучението на мъдрия е извор на живот, за да се избегнат примките на смъртта.
Исая 33:6
И ще имаш сигурни времена, изобилно спасение, мъдрост и знание. Страхът от ГОСПОДА е съкровището му.
Откровение 21:6
И ми каза: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.
Притчи 2:10-18
17
която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог,
18
понеже домът й води надолу към смъртта и пътеките й — към сенките.
16
за да те избави от чужда жена, от чужденката, която ласкае с думите си,
15
чиито пътеки са криви и които са лъжливи в пътищата си;
13
от онези, които оставят пътеките на правотата, за да ходят в пътищата на тъмнината,
14
които се наслаждават да вършат зло и се радват на лъжливостта на злите,
12
за да те избави от пътя на злото, от човека, който говори лъжливо,
10
защото мъдрост ще влезе в сърцето ти и знание ще услажда душата ти,
11
разсъдливост ще те пази, благоразумие ще те закриля,
Притчи 22:5
Тръни и примки има в пътя на лъжливия — който пази душата си, ще бъде далеч от тях.
Псалми 18:5
Връзките на Шеол ме обвиха; примките на смъртта ме стигнаха.
Еклесиаст 7:26
И открих че е по-горчива от смъртта жената, чието сърце е примки и мрежи, чиито ръце са окови. Който е угоден на Бога, ще избегне от нея, а грешникът ще бъде хванат от нея.