Притчи 24:3
С мъдрост се гради дом и с разум се утвърждава,
Притчи 24:4
и чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства.
Притчи 31:10-31
31
Дайте й от плода на ръцете й и делата й нека я хвалят в портите!
27
Наглежда домакинството в дома си и хляб на леност не яде.
28
Синовете й стават и я благославят, мъжът й я хвали и казва:
29
Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички!
30
Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.
26
Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.
25
Сила и достолепие са облеклото й и тя се усмихва на идния ден.
24
Прави тъкани и ги продава и доставя пояси на търговеца.
22
Прави си завивки и облеклото й е висон и пурпур.
23
Мъжът й е познат в портите, когато седи между местните старейшини.
21
Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с топли дрехи.
16
Оглежда нива и я купува, и от плода на ръцете си сади лозе.
17
Опасва кръста си със сила и укрепва ръцете си,
18
вижда, че добивът й е добър. Светилникът й не угасва и през нощта,
20
Разтваря ръката си за сиромасите и протяга ръцете си към немотните.
19
протяга ръцете си към вретеното и пръстите й държат хурката.
15
И става, докато е още нощ, и дава храна на дома си и определената работа на слугините си.
11
Сърцето на мъжа й се уповава на нея и той няма да бъде лишен от изобилие.
12
Тя му прави добро, а не зло през всичките дни на живота си.
13
Търси вълна и лен и работи с ръцете си с желание.
14
Тя е като търговските кораби — донася храната си отдалеч.
10
Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.
Рут 4:11
И целият народ, който беше при портата, и старейшините казаха: Свидетели сме! ГОСПОД да направи жената, която влиза в дома ти, като Рахил и Лия, двете, които съградиха израилевия дом; а ти да придобиеш сила в Ефрат и да оставиш име във Витлеем!
Притчи 9:13-15
14
И седи при вратата на къщата си, на стол по височините на града;
15
и кани минаващите по пътя, които вървят право в пътеките си:
13
Глупостта е като жена бъбрива — глупава и не знае нищо.
Притчи 19:13
Безумен син е погибел за баща си и препирните на жена са неспирен капчук.
Притчи 21:9
По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.
Притчи 21:19
По-добре да живееш в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.
3 Царе 16:31
И като че беше малко това, че ходи в греховете на Еровоам, сина на Нават, той взе за жена Езавел, дъщерята на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваал и му се поклони.
3 Царе 21:24
Който от Ахав умре в града, ще го изядат кучетата, а който умре на полето, ще го изядат небесните птици.
3 Царе 21:25
Наистина нямаше никой като Ахав, който така се продаде да върши зло пред ГОСПОДА, защото жена му Езавел го подбуждаше.
4 Царе 11:1
А Готолия, майката на Охозия, като видя, че синът й умря, стана и погуби цялото царско потомство.