Притчи 3:35
Мъдрите ще наследят чест, а безумните ще отнесат срам.
Притчи 11:29
Който смущава дома си, ще наследи вятър и безумният ще бъде слуга на мъдрия по сърце.
Еремия 16:19
ГОСПОДИ, сила моя и крепост моя, прибежище мое в скръбен ден! При Теб ще дойдат народи от краищата на земята и ще кажат: Само лъжа наследиха бащите ни, нищожни идоли и безполезни неща.
Еремия 44:17
а непременно ще вършим всичко, което е излязло от устата ни, ще кадим на небесната царица и ще й принасяме възлияния, както правехме ние и бащите ни, царете ни и първенците ни в юдовите градове и по ерусалимските улици, защото тогава имахме хляб до ситост и ни беше добре, и зло не видяхме.
Матей 23:29-32
29
Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото зидате гробниците на пророците и украсявате гробовете на праведните, и казвате:
30
Ние ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме станали техни съучастници в проливането на кръвта на пророците;
31
с което свидетелствате за себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците.
32
Допълнете и вие мярката на бащите си.
1 Петрово 1:18
като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,
Притчи 4:7-9
8
Издигай я, и ще те възвиси; ще ти донесе почит, когато я прегърнеш.
9
Ще положи на главата ти благодатен венец; ще ти даде славна корона.
7
Началото е мъдрост; придобивай мъдрост и с всичко придобито придобивай разум.
Притчи 11:30
Плодът на праведния е дърво на живот и който е мъдър, печели души.
Данаил 12:3
Разумните ще блестят като блясъка на небесната твърд и онези, които обръщат мнозина в правда — като звездите за вечни времена.
2 Тимотей 4:8
отсега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ, праведният Съдия, ще ме възнагради в онзи Ден; и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване.
1 Петрово 5:4
И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.