Притчи 3:33
Проклятието на ГОСПОДА е в дома на безбожния, но Той благославя жилището на праведните.
Притчи 12:7
Безбожните се повалят и ги няма, а домът на праведните ще стои.
Притчи 21:12
Праведният наблюдава дома на безбожния и довежда безбожните до унищожение.
Йов 8:15
Той се опира на къщата си, но тя не устоява; хваща се здраво за нея, но тя не издържа.
Йов 15:34
защото събранието на лицемерите е безплодно и огън ще погълне шатрите на подкупничеството.
Йов 18:14
Той е изкоренен от шатрата си — неговото упование — и пред царя на ужасите го откарват.
Йов 18:15
Който не е негов, ще обитава в шатрата му, върху жилището му ще се разпръсне сяра.
Йов 18:21
Наистина такива са жилищата на беззаконния, и това е мястото на онзи, който не познава Бога.
Йов 20:26-28
27
Небесата ще открият беззаконието му и земята ще се надигне против него.
28
Печалбата на дома му ще изчезне, ще изтече в деня на Неговия гняв.
26
За съкровищата му се пази пълна тъмнина, нераздухван огън ще го пояде; зло ще сполети и оцелелия във шатрата му.
Йов 21:28
Защото вие казвате: Къде е къщата на първенеца? Къде е шатрата и жилището на безбожните?
Йов 27:13-23
21
Източният вятър го отнася и той си отива, изтръгва го от мястото му.
22
Хвърля камъни срещу него без пощада, той бяга отчаяно от ръката Му.
23
Ще пляскат с ръце след него и ще му подсвирнат от мястото му.
19
Богатият ляга и няма да се прибере; отваря очите си и го няма.
20
Ужаси го обземат като води, вихрушка го отвлича през нощта.
16
Макар да трупа сребро като пръст и да приготвя дрехи като кал,
17
приготвя ги, но праведният ще ги носи и невинни ще си разделят среброто.
18
Построява къщата си като молец или като колиба, направена от пазач.
15
Останалите от него смъртта ще свали в гроба и вдовиците му няма да ги оплачат.
14
Ако синовете му се умножават, за меча са и издънките му няма да се наситят с хляб.
13
Това е от Бога делът на безбожния и наследството, което насилниците получават от Всемогъщия.
Захария 5:4
Аз го направих да излезе, заявява ГОСПОД на Войнствата, и то ще влезе в дома на крадеца и в дома на онзи, който се кълне лъжливо в Моето Име; и ще обитава сред дома му и ще го унищожи — и дърветата му, и камъните му.
Матей 7:26
И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, който построи къщата си на пясък;
Матей 7:27
и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането й беше голямо.
Притчи 11:28
Който се уповава на богатствата си, ще падне, а праведните ще процъфтяват като зеленина.
Притчи 21:20
Скъпоценно съкровище и масло има в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща.
Йов 8:6
ако би бил чист и праведен, Той непременно би се събудил сега заради теб и би дал благоденствие на праведното ти жилище.
Псалми 112:2
Потомците му ще бъдат мощни на земята, поколението на праведните ще се благослови.
Псалми 112:3
Изобилие и богатства ще има в дома му и правдата му ще трае вечно.
Псалми 128:3
Жена ти ще бъде като плодоносна лоза вътре в дома ти, синовете ти — като млади маслини около трапезата ти.
Исая 58:11
ГОСПОД ще те води постоянно, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти, и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват.
Исая 58:12
И идващите от теб ще съградят отдавна запустелите места, ще изправиш основите на много поколения; и ще се наречеш възстановител на развалините, възобновител на пътища за живеене.