Йов 40:4
Ето, нищожен съм — що мога да Ти отговоря? Слагам ръката си на устата си.
Йов 42:6
Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел.
Еремия 3:3
И дъждовете бяха задържани и нямаше късен дъжд. Но ти имаше чело на блудна жена, отказа да се засрамиш.
Еремия 3:24
Защото срамният идол е поглъщал труда на бащите ни още от младостта ни, стадата им от дребен и едър добитък, синовете им и дъщерите им.
Еремия 3:25
В срама си лежим, позорът ни ни покрива, защото съгрешихме против ГОСПОДА, своя Бог, ние и бащите ни, от младостта си и до този ден, и не послушахме гласа на ГОСПОДА, своя Бог.
Еремия 6:15
Засрамиха ли се, че извършиха гнусотии? Не, никак не ги досрамя и не знаят да се изчервят. Затова ще паднат между падащите, ще бъдат съборени, когато ги накажа, казва ГОСПОД.
Еремия 8:12
Засрамиха ли се, че извършиха гнусотии? Не, никак не ги досрамя и не знаят да се изчервят. Затова ще паднат между падащите, ще бъдат съборени, когато ги накажа, казва ГОСПОД.
Еремия 31:19
Защото откакто се върнах, се разкаях и откакто бях доведен до разбиране, се удрям по бедрото. Засрамих се и даже се покрих със срам, защото нося позора на младостта си.
Езекил 16:63
за да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си извършила, заявява Господ БОГ.
Данаил 9:7
При Теб, Господи, е правдата, а при нас — срамът на лицето, както е и днес; при юдовите мъже и при ерусалимските жители, и при целия Израил, при близките и далечните, по всички страни, където си ги изгонил заради престъплението, което извършиха против Теб.
Данаил 9:8
ГОСПОДИ, при нас е срамът на лицето — при царете ни, първенците ни и бащите ни — защото съгрешихме против Теб.
Римляни 6:21
Какъв плод имахте тогава? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт.
Битие 13:13
А содомските мъже бяха твърде лоши и грешни пред ГОСПОДА.
Псалми 38:4
Защото беззаконията ми надвишиха главата ми, като тежко бреме много ми натежаха.
Исая 1:18
Елате сега да разискваме, казва ГОСПОД. Ако греховете ви са като пурпур, ще станат бели като сняг; ако са алени като червено, ще станат като бяла вълна.
Исая 59:12
Защото се умножиха пред Теб престъпленията ни и греховете ни свидетелстват против нас, защото престъпленията ни са с нас и беззаконията ни — ние ги знаем.
2 Летописи 28:9
А там имаше един ГОСПОДЕН пророк на име Одид. Той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, и им каза: Ето, понеже ГОСПОД, Бог на бащите ви, се разгневи на Юда, Той ги предаде в ръката ви. И вие ги убихте с ярост, която стигна до небето.
Лука 15:21
А синът му каза: Тате, съгреших против небето и пред теб; не съм вече достоен да се наричам твой син.
Откровение 18:5
защото греховете й стигнаха до небето и Бог си спомни нейните беззакония.