2 Летописи 6:13
Защото Соломон беше направил бронзова платформа и я беше сложил сред двора; дължината й беше пет лакътя, ширината й — пет лакътя и височината й — три лакътя. И той застана на нея и падна на коленете си пред цялото израилево събрание, и разтвори ръцете си към небето, и каза:
Псалми 95:6
Елате, да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред ГОСПОДА, нашия Създател!
Лука 22:41
И Той се отдели от тях колкото един хвърлей камък и като коленичи, се молеше, като казваше:
Деяния 21:5
И когато прекарахме тези дни, излязохме и си тръгнахме; и те всички, с жените и децата си, ни изпратиха докато излязохме вън от града; и коленичихме на брега и се помолихме.
Ефесяни 3:14
Поради това аз прекланям коленете си пред Отца (на нашия Господ Иисус Христос),
Изход 9:29
А Мойсей му каза: Щом изляза от града, ще простра ръцете си към ГОСПОДА, и гърмовете ще престанат, и няма вече да има град, за да познаеш, че земята принадлежи на ГОСПОДА.
Изход 9:33
И Мойсей излезе отпред фараона извън града и простря ръцете си към ГОСПОДА, и гърмовете и градът престанаха, и дъждът не се изливаше вече по земята.
3 Царе 8:22
Тогава Соломон застана пред ГОСПОДНИЯ олтар пред цялото израилево събрание и разтвори ръцете си към небето,
3 Царе 8:38
каквато и молитва или молба да се принесе от някой човек или от целия Ти народ Израил, когато всеки познае раната на сърцето си и простре ръцете си към този дом,
3 Царе 8:54
И когато Соломон свърши да принася цялата тази молитва и молба към ГОСПОДА, той стана отпред ГОСПОДНИЯ олтар, където беше коленичил с ръцете си разтворени към небето.
Псалми 141:2
Нека молитвата ми стои пред Теб като тамян, издигането на ръцете ми — като вечерната жертва.
Псалми 143:6
Простирам ръцете си към Теб, душата ми жадува за Теб като изнурена земя. (Села.)
Исая 1:15
И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, няма да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.