Езра 10:3
И така, нека сега направим завет с нашия Бог да отпратим всички тези жени и родените от тях съгласно съвета на господаря ми и на онези, които треперят пред заповедта на нашия Бог. Нека се постъпи според закона.
2 Летописи 34:27
понеже сърцето ти омекна и ти се смири пред Бога, когато чу Неговите думи против това място и против жителите му, и се смири пред Мен, и раздра дрехите си и плака пред Мен, затова и Аз послушах, заявява ГОСПОД.
Псалми 119:136
Водни потоци текат от очите ми, понеже не се пази Твоят закон. Цаде
Исая 66:2
Защото Моята ръка направи всичко това и всичко това стана, заявява ГОСПОД. Но на този ще погледна — на окаяния и съкрушения духом, и който трепери от словото Ми.
Езекил 9:4
И ГОСПОД му каза: Мини през града, през Ерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат заради всичките гнусотии, които стават сред него.
Изход 29:39
Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер;
Данаил 9:21
докато още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението в началото, се докосна до мен, когато бях напълно изтощен, около часа на вечерния принос.
Деяния 3:1
И когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час, часа на молитвата,