Езра 10:18-44
44
Всички тези бяха взели жени чужденки; и между тях имаше жени, които бяха родили деца.
42
Селум, Амария и Йосиф;
43
от синовете на Нево: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав и Йоил, и Ваная.
40
Махнадевай, Сасай, Сарай,
41
Азареил и Селемия, Самария,
38
и Ваний, и Вануй, Семей
39
и Селемия, и Натан, и Адая,
36
Вания, Меримот, Елиасив,
37
Матания, Матенай, Яасо,
34
от синовете на Ваний: Маадай, Амрам и Уил,
35
Ваная, Ведея, Хелуй,
33
от синовете на Асум: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семай;
32
Вениамин, Малух и Самария;
31
и от синовете на Харим: Елиезер, Есия, Мелхия, Семая, Симеон,
28
от синовете на Вивай: Йоанан, Анания, Завай и Атлай;
29
и от синовете на Ваний: Месулам, Малух и Адая, Ясув и Сеал, и Рамот;
30
и от синовете на Фаат-Моав: Адна и Хелал, Ваная, Маасия, Матания, Веселеил и Вануй, и Манасия;
27
и от синовете на Затуй: Елиоинай, Елиасив, Матания и Еримот, и Завад, и Азиза;
26
и от синовете на Елам: Матания, Захария и Ехиил, и Авдий, и Еримот, и Илия;
25
и от Израил: от синовете на Фарос: Рамия и Езия, и Мелхия, и Миамин, и Елеазар, и Мелхия, и Ваная;
24
и от певците: Елиасив; и от вратарите: Селум и Телем, и Урий;
23
и от левитите: Йозавад и Семей, и Келая, който е Келита, Петая, Юда и Елиезер;
22
и от синовете на Пасхор: Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа;
20
И от синовете на Емир: Ананий и Зевадия;
21
и от синовете на Харим: Маасия и Илия, и Семая, и Ехиил, и Озия;
19
И те дадоха ръцете си в обещание, че ще изгонят жените си, и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.
18
И между синовете на свещениците също се намериха такива, които бяха довели у дома си жени чужденки: от синовете на Иисус, сина на Йоседек, и братята му: Маасия и Елиезер, и Ярив, и Годолия.
Изход 34:16
и ще вземеш от дъщерите им за синовете си, и техните дъщери, като блудстват след боговете си, ще направят и твоите синове да блудстват след боговете им.
Второзаконие 7:1-4
4
защото ще отвърне сина ти от Мен, за да служат на други богове; и така гневът на ГОСПОДА ще пламне против вас и бързо ще те изтреби.
3
И да не се сватосваш с тях; да не даваш дъщеря си на сина му и да не вземаш дъщеря му за сина си,
2
и когато ГОСПОД, твоят Бог, ги предаде пред теб, да ги разбиеш, да изпълниш над тях проклятието! Да не сключиш договор с тях и да не ги пожалиш.
1
Когато ГОСПОД, твоят Бог, те въведе в земята, където влизаш, за да я притежаваш, и изгони пред теб много народи: хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, седем народа, по-големи и по-силни от теб;
Неемия 13:23
В онези дни видях и юдеите, които бяха взели жени азотки, амонки и моавки.
Неемия 13:24
И половината от децата им говореха азотски и не можеха да говорят юдейски, а само езиците на този или онзи народ.
Малахия 2:11
Юда постъпи коварно и мерзост се извърши в Израил и Ерусалим, защото Юда оскверни светилището на ГОСПОДА, което Той люби, и се ожени за дъщеря на чужд бог.
Изход 19:6
И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които трябва да кажеш на израилевите синове.
Изход 22:31
Бъдете Ми свети мъже; затова не яжте месо, разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.
Второзаконие 7:6
Понеже ти си свят народ на ГОСПОДА, своя Бог. ГОСПОД, твоят Бог, те избра, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всичките народи, които са по лицето на земята.
Второзаконие 14:2
защото ти си свят народ на ГОСПОДА, своя Бог; и ГОСПОД избра теб, за да бъдеш негов собствен народ от всичките народи, които са по лицето на земята.
Исая 6:13
И една десета част да е още в нея, отново ще бъде опустошена; но както дървото и дъба, когато се отсекат, остава пънът им, така светият род е пънът й.
Малахия 2:15
Защото не ги ли направи Той едно -- една плът, в която е духът? И защо една? За да очаква Божие потомство. Затова пазете се в духа си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си!
1 Коринтяни 7:14
Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез своя мъж; иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.
Битие 6:2
Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
Неемия 13:3
И като чуха закона, отлъчиха от Израил цялото разноплеменно множество.
Неемия 13:23
В онези дни видях и юдеите, които бяха взели жени азотки, амонки и моавки.
Неемия 13:24
И половината от децата им говореха азотски и не можеха да говорят юдейски, а само езиците на този или онзи народ.
2 Коринтяни 6:14
Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?
Езра 10:18-44
44
Всички тези бяха взели жени чужденки; и между тях имаше жени, които бяха родили деца.
42
Селум, Амария и Йосиф;
43
от синовете на Нево: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав и Йоил, и Ваная.
40
Махнадевай, Сасай, Сарай,
41
Азареил и Селемия, Самария,
38
и Ваний, и Вануй, Семей
39
и Селемия, и Натан, и Адая,
36
Вания, Меримот, Елиасив,
37
Матания, Матенай, Яасо,
34
от синовете на Ваний: Маадай, Амрам и Уил,
35
Ваная, Ведея, Хелуй,
33
от синовете на Асум: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семай;
32
Вениамин, Малух и Самария;
31
и от синовете на Харим: Елиезер, Есия, Мелхия, Семая, Симеон,
28
от синовете на Вивай: Йоанан, Анания, Завай и Атлай;
29
и от синовете на Ваний: Месулам, Малух и Адая, Ясув и Сеал, и Рамот;
30
и от синовете на Фаат-Моав: Адна и Хелал, Ваная, Маасия, Матания, Веселеил и Вануй, и Манасия;
27
и от синовете на Затуй: Елиоинай, Елиасив, Матания и Еримот, и Завад, и Азиза;
26
и от синовете на Елам: Матания, Захария и Ехиил, и Авдий, и Еримот, и Илия;
25
и от Израил: от синовете на Фарос: Рамия и Езия, и Мелхия, и Миамин, и Елеазар, и Мелхия, и Ваная;
24
и от певците: Елиасив; и от вратарите: Селум и Телем, и Урий;
23
и от левитите: Йозавад и Семей, и Келая, който е Келита, Петая, Юда и Елиезер;
22
и от синовете на Пасхор: Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа;
20
И от синовете на Емир: Ананий и Зевадия;
21
и от синовете на Харим: Маасия и Илия, и Семая, и Ехиил, и Озия;
19
И те дадоха ръцете си в обещание, че ще изгонят жените си, и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.
18
И между синовете на свещениците също се намериха такива, които бяха довели у дома си жени чужденки: от синовете на Иисус, сина на Йоседек, и братята му: Маасия и Елиезер, и Ярив, и Годолия.
Неемия 13:4
А преди това свещеникът Елиасив, който беше поставен над стаите на дома на нашия Бог, понеже беше сродник на Товия,
Неемия 13:17
Тогава се скарах с благородните от Юда и им казах: Какво е това зло, което правите, като осквернявате съботния ден?
Неемия 13:28
И един от синовете на Йодай, сина на първосвещеника Елиасив, беше зет на оронеца Санавалат, и аз го изпъдих от себе си.