Езра 10:8
А на всекиго, който не би дошъл до три дни според решението на началниците и старейшините, целият имот да бъде обречен на проклятие и самият той да бъде отлъчен от събранието на отведените в плен.
Еремия 26:10
И когато юдовите първенци чуха тези думи, те се изкачиха от царския дом в ГОСПОДНИЯ дом и седнаха във входа на новата порта на дома на ГОСПОДА.
Еремия 26:16
Тогава първенците и целият народ казаха на свещениците и на пророците: Този човек не е за смъртна присъда, защото ни говори в Името на ГОСПОДА, нашия Бог.
Езра 6:21
И израилевите синове, които се бяха завърнали от плена, и всички, които се бяха отлъчили от нечистотата на народите на земята и се бяха присъединили към тях, за да търсят ГОСПОДА, Израилевия Бог, ядоха пасхата.
Езра 6:22
И пазиха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие, защото ГОСПОД ги беше зарадвал, като беше обърнал към тях сърцето на асирийския цар, и той укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.
Езра 10:10
Тогава свещеник Ездра стана и им каза: Вие сте извършили престъпление и сте довели у дома си жени чужденки, за да умножите вината на Израил.
Езра 10:11
И така, изповядайте се сега пред ГОСПОДА, Бога на бащите си, и изпълнете волята Му, и се отделете от народите на земята и от жените чужденки!
Изход 33:16
защото как ще се познае сега, че съм намерил благоволение пред Теб, аз и Твоят народ? Нали чрез Твоето идване с нас, така че да бъдем отделени аз и Твоят народ от всеки народ, който е по лицето на земята!
Числа 23:9
Защото от върха на скалите го виждам и от височините го гледам. Ето народ, който ще се засели отделно и няма да се счита между езичниците.
Неемия 9:2
И израилевият род се отдели от всичките чужденци. И застанаха и изповядаха греховете си и беззаконията на бащите си.
Неемия 13:3
И като чуха закона, отлъчиха от Израил цялото разноплеменно множество.
Исая 52:11
Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам, не се допирайте до нечисто! Излезте отсред него, очистете се, вие, които носите съдовете ГОСПОДНИ!
2 Коринтяни 6:14-18
14
Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?
15
И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?
16
И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: ?Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ.“
17
Затова, ?излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, ?и не се допирайте до нечисто“, и: ?Аз ще ви приема,
18
и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.
Левит 18:3
Да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните наредби.
Левит 18:24-30
30
И така, пазете заповедите Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, и не се осквернявайте с тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
29
Защото всеки, който върши някоя от тези гнусотии, хората, които ги вършат, ще се изтребят отсред народа си.
28
за да не избълва земята и вас, когато я осквернявате, както избълва народа, който беше преди вас.
27
защото всички тези гнусотии вършеха хората на тази земя, които бяха преди вас, и земята се оскверни —
26
Но вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусотии, нито местен жител, нито пришълец, който пребивава между вас —
25
И земята се оскверни и Аз въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.
24
Не се осквернявайте с нито едно от тези неща, защото с всички тях се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас.
Второзаконие 12:30
внимавай на себе си да не се впримчиш след тях, след като бъдат изтребени пред теб, и да не разпитваш за боговете им, като казваш: Как служат тези народи на боговете си, за да направя и аз така?
Второзаконие 12:31
Да не постъпваш така спрямо ГОСПОДА, своя Бог; защото те са вършили за боговете си всяка мерзост, която ГОСПОД мрази; понеже дори синовете си и дъщерите си изгарят с огън за боговете си.
Второзаконие 18:9
Когато влезеш в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, да не се учиш да правиш според мерзостите на онези народи.
2 Летописи 33:2
Той върши зло пред ГОСПОДА според мерзостите на народите, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.
Псалми 106:35
а се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела,
Римляни 2:17-25
17
Ето, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога,
18
и знаеш волята Му, и изпитваш мненията, понеже си обучен в закона,
19
и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на онези, които са в тъмнина,
20
наставник на неразумните, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на познанието и на истината.
21
Тогава ти, който учиш другиго, себе си не учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
22
Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш ли?
23
Ти, който се хвалиш със закона, позориш ли Бога, като нарушаваш закона?
24
Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.
25
Понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, твоето обрязване става необрязване.
Битие 15:16
А в четвъртото поколение потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците още не е стигнало до върха си.
Битие 15:19-21
20
хетейците, ферезейците, рафаимите,
21
аморейците, ханаанците, гергесейците и евусейците.
19
земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците,
Изход 23:23
Защото Ангелът Ми ще върви пред теб и ще те заведе при аморейците, хетейците, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и Аз ще ги изтребя.
Второзаконие 20:17
а непременно да изпълниш над тях проклятието: хетейците и аморейците, и ханаанците, и ферезейците, и евейците, и евусейците, така както ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда;
Второзаконие 20:18
за да не ви научат да правите според всичките техни гнусотии, които те са правили за боговете си, така че да съгрешите против ГОСПОДА, своя Бог.
Второзаконие 23:3-5
5
Но ГОСПОД, твоят Бог, не пожела да послуша Валаам и ГОСПОД, твоят Бог, обърна проклятието в благословение за теб, понеже ГОСПОД, твоят Бог, те обича.
4
защото те не ви посрещнаха с хляб и вода на пътя, когато излязохте от Египет, и защото наеха против теб Валаам, сина на Веор, от Фатур Месопотамски, за да те прокълне.
3
Никой амонец или моавец да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание; никой от потомците им до десетото поколение да не влиза в ГОСПОДНОТО събрание до века;
3 Царе 11:1
А цар Соломон залюби освен дъщерята на фараона и много чужденки — моавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки,
3 Царе 11:5-7
7
Тогава Соломон построи високо място за Хамос, гнусотията на Моав, на хълма пред Ерусалим, и на Молох, гнусотията на синовете на Амон.
6
И Соломон извърши зло пред ГОСПОДА и не следваше напълно ГОСПОДА, както баща му Давид.
5
И Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, гнусотията на амонците.
Неемия 4:3
А амонецът Товия беше до него и каза: Каквото и да строят, дори лисица ако се покачи по него, ще събори каменната им стена!
Неемия 4:7
И когато Санавалат и Товия, и арабите, и амонците, и азотците чуха, че възстановяването на ерусалимските стени напредвало и че проломите започвали да се затварят, много се разгневиха.
Неемия 13:1-3
3
И като чуха закона, отлъчиха от Израил цялото разноплеменно множество.
2
защото не бяха посрещнали израилевите синове с хляб и вода, а бяха наели против тях Валаам, за да ги прокълне; но нашият Бог обърна проклятието в благословение.
1
В същия ден се прочете от книгата на Мойсей на всеослушание пред народа, и в нея се намери писано, че никой амонец и моавец не бива да влиза в Божието събрание до века,
Числа 25:1-3
3
Израил се привърза към Ваал-Фегор и гневът на ГОСПОДА пламна против Израил.
2
защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им.
1
А Израил остана в Ситим и народът започна да блудства с дъщерите на Моав;