Неемия 9:32
И сега, Боже наш, велики, силни и страшни Боже, който пазиш завета и милостта, нека не се счита за нищожно пред Теб цялото страдание, което е постигнало нас, царете ни, началниците ни и свещениците ни, и пророците ни, и бащите ни, и целия Твой народ от времето на асирийските царе до днес.
Езекил 24:13
В нечистотата ти има позор. Понеже те чистих, а ти не се очисти, затова няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху теб яростта Си.
Езекил 24:14
Аз, ГОСПОД, изговорих това. Ще дойде и Аз ще го извърша, няма да отстъпя и няма да пощадя, и няма да се разкая. Според пътищата ти и според делата ти ще те съдят, заявява Господ БОГ.
Галатяни 3:4
Напразно ли страдахте толкова? Ако наистина е напразно!
Псалми 103:10
Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е отплатил според беззаконията ни,
Плач Еремиев 3:22
Заради милостите на ГОСПОДА ние не се довършихме, защото милосърдията Му не свършват.
Плач Еремиев 3:39
Защо се оплаква жив човек, и мъж за греховете си?
Плач Еремиев 3:40
Нека изследваме и изпитаме пътищата си и нека се върнем при ГОСПОДА!
Авакум 3:2
ГОСПОДИ, чух вестта за Теб и се убоях. ГОСПОДИ, оживявай делото Си сред годините, сред годините го изявявай. В гнева Си помни милостта.
Псалми 106:45
и заради тях си спомни Своя завет и се смили според величието на милостта Си.
Псалми 106:46
И им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили.