Изход 23:32
Да не правиш договор с тях, нито с боговете им.
Изход 34:16
и ще вземеш от дъщерите им за синовете си, и техните дъщери, като блудстват след боговете си, ще направят и твоите синове да блудстват след боговете им.
Второзаконие 7:3
И да не се сватосваш с тях; да не даваш дъщеря си на сина му и да не вземаш дъщеря му за сина си,
Исус Навиев 23:12
Защото, ако някога се върнете назад и се привържете към остатъка на тези народи, тези, които останаха между вас, и се сродите, и се смесите с тях и те с вас,
Исус Навиев 23:13
знайте със сигурност, че ГОСПОД, вашият Бог, няма да продължи да изгонва тези народи отпред вас; и те ще ви бъдат клопка и примка, и бич в ребрата ви, и тръни в очите ви, докато изчезнете от тази добра земя, която ГОСПОД, вашият Бог, ви е дал.
Второзаконие 23:6
Да не търсиш мира им и доброто им, през всичките си дни, до века.
2 Летописи 19:2
Тогава гледачът Ииуй, синът на Ананий, излезе да го посрещне и каза на цар Йосафат: На безбожния ли помагаш и тези, които мразят ГОСПОДА, ли обичаш? Затова върху теб има гняв от ГОСПОДА.
2 Йоаново 1:10
Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте в дома и не го поздравявайте,
2 Йоаново 1:11
защото, който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
Второзаконие 6:1
А това е заповедта, наредбите и правилата, които ГОСПОД, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, в която преминавате, за да я притежавате,
Второзаконие 6:2
за да се боиш от ГОСПОДА, своя Бог, да спазваш всичките Му наредби и заповедите Му, които ти заповядвам, ти и синът ти, и синът на сина ти през всичките дни на живота си, и за да се продължат дните ти.
Исус Навиев 1:6-9
9
Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш!
8
Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех.
7
Само бъди силен и много смел, за да внимаваш да спазваш целия закон, за който ти заповяда слугата Ми Мойсей; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш.
6
Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш на този народ земята в наследство, за която се заклех на бащите им, че ще им я дам.
Исая 1:19
Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята;
Битие 18:18
тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята?
Битие 18:19
Защото съм го познал, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят ГОСПОДНИЯ път, като вършат правда и правосъдие, за да направи ГОСПОД да дойде на Авраам онова, което е говорил за него.
Псалми 112:1
(По слав. 111) Алилуя! Блажен човекът, който се бои от ГОСПОДА, който много се наслаждава на Неговите заповеди!
Псалми 112:2
Потомците му ще бъдат мощни на земята, поколението на праведните ще се благослови.
Притчи 13:22
Добрият оставя наследство на синове и внуци, а богатството на грешния се запазва за праведния.
Притчи 20:7
Праведният, който ходи в чистотата си — децата му след него са блажени.