Неемия 13:5
беше приготвил за него една голяма стая, където преди това слагаха хлебните приноси, ливана и съдовете, и десятъците от житото, виното и маслиненото масло, определеното за левитите и певците, и вратарите, и възвишаемите приноси на свещениците.
Неемия 3:1
Тогава първосвещеникът Елиасив и братята му, свещениците, станаха и построиха Овчата порта, осветиха я и поставиха вратите й. Осветиха я чак до кулата Мея, до кулата Ананеил.
Неемия 3:20
След него Варух, синът на Завай, възстановяваше усърдно друга част, от ъгъла до входа на къщата на първосвещеника Елиасив.
Неемия 12:10
И Иисус роди Йоаким, а Йоаким роди Елиасив, а Елиасив роди Йодай,
Неемия 12:22
В дните на Елиасив, Йодай и Йоанан, и Ядуа бяха записани началниците на бащини домове от левитите; а от свещениците — през царуването на персиеца Дарий.
Неемия 13:28
И един от синовете на Йодай, сина на първосвещеника Елиасив, беше зет на оронеца Санавалат, и аз го изпъдих от себе си.
Второзаконие 9:18
И паднах пред ГОСПОДА като първия път — четиридесет дни и четиридесет нощи — не ядох хляб и не пих вода заради целия грях, който извършихте, като правихте зло пред очите на ГОСПОДА, за да Го раздразните;
Йов 23:12
От заповедта на устните Му не съм се отделил; словата на устата Му съм пазил повече от намерението си.
Йоан 4:31-34
31
Междувременно учениците молеха Иисус, като казваха: Равви, яж.
32
Но Той им каза: Аз имам да ям храна, за която вие не знаете.
33
Затова учениците говореха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл за ядене?
34
Иисус им каза: Моята храна е да върша волята на Онзи, който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело.
Езра 9:4
Тогава се събраха при мен всички, които трепереха от думите на Израилевия Бог заради престъплението на отведените в плен; а аз седях като вцепенен до вечерната жертва.
Исая 22:12
В онзи ден Господ, БОГ на Войнствата ви призова на плач и на жалеене, на обръсване на главата и на опасване с вретище.
Данаил 9:3
И обърнах лицето си към Господа, Бога, за да Го потърся в молитва и молби, с пост и вретище, и пепел.