Исус Навиев 7:10-26
26
И издигнаха над него голяма грамада от камъни, която е там и до днес. Така ГОСПОД се обърна от яростта на Своя гняв. Затова името на това място се нарича долината Ахор и до днес.
25
И Иисус каза: Защо си ни докарал бедствие? ГОСПОД ще докара днес бедствие на теб. И целият Израил го уби с камъни, и ги изгориха с огън, и ги замеряха с камъни.
24
Тогава Иисус и целият Израил с него взеха Ахан, сина на Зара, и среброто, и дрехата, и златната плочка, и синовете му, и дъщерите му, и говедата му, и магаретата му, и дребния му добитък, и шатрата му, и всичко, което имаше, и ги занесоха в долината Ахор.
23
И ги взеха отсред шатрата и ги донесоха при Иисус и при всичките израилеви синове; и те ги положиха пред ГОСПОДА.
22
И Иисус изпрати пратеници и те изтичаха до шатрата; и ето, прокълнатото беше заровено в шатрата му и среброто отдолу.
21
Когато видях между трофеите една хубава дреха от Шинар, двеста сикъла сребро и една златна плочка, тежаща петдесет сикъла, аз ги пожелах и ги взех; и ето, те са сред шатрата ми, заровени в земята, и среброто отдолу.
20
И Ахан отговори на Иисус и каза: Наистина аз съгреших против ГОСПОДА, Израилевия Бог, и направих така и така.
19
И Иисус каза на Ахан: Сине мой, моля те, отдай слава на ГОСПОДА, Израилевия Бог, и Му се изповядай; и ми кажи сега какво си сторил, не скривай от мен.
18
И приведе дома му според мъжете, и се хвана Ахан, синът на Хармий, син на Завдий, син на Зара, от юдовото племе.
16
И Иисус стана рано сутринта и приведе Израил според племената му, и се хвана юдовото племе.
17
И приведе юдовите родове и хвана рода на заровците; и приведе рода на заровците според мъжете, и се хвана Завдий.
15
И който се хване с прокълнатото, да се изгори с огън, той и всичко, което има, понеже е престъпил ГОСПОДНИЯ завет и понеже е извършил позорно нещо в Израил.
14
Затова на сутринта да се приближите според племената си. И племето, което ГОСПОД хване чрез жребий, да се приближи според родовете си; и родът, който ГОСПОД хване, да се приближи според домовете си; и домът, който ГОСПОД хване, да се приближи според мъжете.
13
Стани, освети народа и кажи: Осветете се за утре, защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Нещо прокълнато има сред теб, Израилю; ти не можеш да устоиш пред враговете си, докато не отмахнете прокълнатото отсред себе си.
12
Затова израилевите синове няма да могат да устоят пред враговете си, а ще обърнат гръб пред враговете си, защото паднаха под проклятие. И Аз няма да бъда повече с вас, ако не унищожите прокълнатото отсред себе си.
10
А ГОСПОД каза на Иисус: Стани! Защо лежиш на лицето си?
11
Израил съгреши и престъпиха завета Ми, който им заповядах. И взеха от прокълнатото и откраднаха, и измамиха, и го сложиха под вещите си.
1 Летописи 22:16
Златото, среброто, бронзът и желязото са без брой. Стани и действай, и ГОСПОД да бъде с теб!
1 Летописи 22:19
Насочете сега сърцето си и душата си към това да търсите ГОСПОДА, своя Бог. И станете и постройте светилището на ГОСПОДА, Бога, за да донесете ковчега на ГОСПОДНИЯ завет и светите Божии вещи в дома, който ще се построи за ГОСПОДНОТО Име.
Еклесиаст 9:10
Всичко, което ръката ти намери да прави, направи със силата си, понеже няма нито работа, нито размисъл, нито знание, нито мъдрост в Шеол, където отиваш.
Езра 7:23-28
28
и ми даде милост пред царя и съветниците му, и пред всичките силни началници на царя! И аз се насърчих, понеже ръката на ГОСПОДА, моя Бог, беше над мен и събрах някои от главните мъже в Израил, за да се изкачат заедно с мен.
27
Благословен да бъде ГОСПОД, Бог на бащите ни, който вложи такова нещо в сърцето на царя — да прослави дома на ГОСПОДА, който е в Ерусалим —
26
А против всекиго, който не пази закона на твоя Бог и закона на царя, да се изпълнява незабавно присъдата, било то смърт, или заточение, или глоба от имота, или затвор.
25
А ти, Ездра, според мъдростта на своя Бог, която имаш, постави съдии и управители, които да съдят целия народ отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог. И поучавайте всеки, който не ги знае.
24
Също ви съобщаваме, че никой няма право да налага данък, мито или пътен данък на никого от свещениците и левитите, певците, вратарите, нетинимите и слугите на този Божи дом.
23
Всичко, което е според заповедта на небесния Бог, да се прави старателно за дома на небесния Бог, за да не дойде гняв върху царството на царя и синовете му.
Марк 13:34
Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си – на всеки отделна работа, и на вратаря заповяда да бди.
Исус Навиев 1:16-18
18
Всеки, който се разбунтува срещу твоята заповед и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само бъди силен и смел!
17
Както слушахме Мойсей във всичко, така ще слушаме и теб; само ГОСПОД, твоят Бог, да е с теб, както беше с Мойсей.
16
И те отговориха на Иисус и казаха: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим и където и да ни пратиш, ще идем.
1 Летописи 28:10
Внимавай сега, защото ГОСПОД те избра да Му построиш дом за светилище. Бъди силен и действай!
1 Летописи 28:21
И ето ги отредите на свещениците и левитите за цялата служба на Божия дом; и във всяка работа с теб ще бъдат хора, усърдни и умели за всяка служба; и началниците и целият народ са изцяло с теб да изпълняват твоите заповеди.
Исая 35:3
Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена.
Исая 35:4
Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето, вашият Бог идва с отмъщение, с Божия отплата; Той ще дойде и ще ви спаси!
Евреи 10:24
и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела,
Евреи 12:12
Затова ?укрепете немощните ръце и отслабналите колена“
Евреи 12:13
и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели.