Езра 10:26
и от синовете на Елам: Матания, Захария и Ехиил, и Авдий, и Еримот, и Илия;
Неемия 3:29
След тях възстановяваше Садок, синът на Емир, срещу къщата си. А след него възстановяваше Семая, синът на Сехания, вратарят на източната порта.
Езра 2:7
синовете на Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Езра 2:31
синовете на другия Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Неемия 7:12
синовете на Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Неемия 7:34
синовете на другия Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;
Яков 2:9
Но ако гледате на лице, грях правите и се осъждате от закона като престъпници.
Изход 34:12
Внимавай да не направиш договор с жителите на земята, където отиваш, да не би да стане примка сред теб.
Неемия 13:27
И трябва ли да слушаме за вас, че вършите цялото това голямо зло — да постъпвате невярно към нашия Бог, като водите у дома си жени чужденки?
Изход 34:6
ГОСПОД мина пред него и провъзгласи: ГОСПОД, ГОСПОД, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и многомилостив, и истинен,
Изход 34:7
който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не оставя ненаказан виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение.
Исая 55:6
Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо.
Исая 55:7
Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха — помислите си; нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Еремия 3:12
Иди и викай тези думи на север, и кажи: Върни се, отстъпнице Израил, заявява ГОСПОД! Няма да изсипя върху вас гнева Си, защото съм милостив, заявява ГОСПОД, няма да пазя гняв до века.
Еремия 3:13
Само признай беззаконието си, че си отстъпила от ГОСПОДА, своя Бог, и си разпръснала пътищата си при чужденците под всяко зелено дърво, а Моя глас не сте послушали, заявява ГОСПОД.
1 Йоаново 1:7-9
7
Но ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Иисус (Христос), Неговия Син, ни очиства от всеки грях.
8
Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.
9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.